Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:24:04, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТЫНЫШЛЫҚ — УЛЛЫ ЖЕМИС

Бүгинги күнде дүньяның түрли орынларында жүз берип атырған қарама-қарсылықлар, қанлы соқлығысыўлар, мусылман дүньясындағы түрли секта ҳәм ағымлардың арасында күшейип баратырған өз-ара келиспеўшиликлер, оларда жүзлеп, мыңлап бийгүнә адамлардың қурбан болып атырғаны инсаният­ты тәшўишлендирмей қоймайды. Бундай жағдайлардың келип шығыў себеплерин, олардың унамсыз ақыбетлерин терең аңлап, кең жәмийетшиликке, әсиресе, жасларымыздың санасына жеткериў бүгинги күнниң кешиктириўге болмайтуғын ўазыйпаларынан саналады.

— Диний қәдириятлардың, жақсылықтың ҳәм инсанияттың душпаны болған жат идеялардың тийкарғы мәнисин ашып бериў, жаманлыққа қарсы ағартыўшылық пенен гүресиў, мине усындай тыныш, ашық аспан астында мийнет етип, шүкирлик пенен жасап атырған кеңпейил халқымыздың тыныш ҳәм пәраўан турмысын ҳәр қандай бәле-қадалардан сақлаў — ең әҳмийетли ўазыйпамыз болыўы керек, - деген еди ҳүрметли Президентимиз усы жылдың 31-август сәнесинде Ўатанымыз пайтахтындағы «Шейитлер естелиги» қыябанында уламалар, жәмийетшилик ўәкиллери менен болған ушырасыўында.

Ҳәзирги күнлери республикамыздың барлық оқыў орынлары ҳәм мийнет жәмәәтлеринде Журбасшымыздың усы ушырасыўда шығып сөйлеген сөзлеринен келип шығатуғын ўазыйпаларға, тынышлығымызды беккемлеўге бағышланған ушырасыў кешелери өткерилмекте. «Тынышлық ҳәм турақлылық — уллы жемис» атамасындағы усындай ушырасыўлардың бири жақында Мухаммад ибн Ахмад әл-Беруний атындағы Нөкис орта арнаўлы ислам билим журтында шөлкемлестирилди. Республикамыздың барлық районлары мешитлериниң имам-хатиблери, медресе оқытыўшылары ҳәм талабалары қатнасқан бул ушырасыў кешесин билим журты директоры, Қарақалпақстан Мусылманлары қазыяты қазысы Ш.Баўатдинов кирис сөз бенен ашты ҳәм күн тәртибиндеги мәселе бойынша кең түрде баянат жасады. Баянатшы ҳәм оннан кейин шығып сөйлеген Қарақалпақстан Республикасы Руўхый үгит-нәсият орайының баслығы Ш.Аяпов, Әдиллик министрлигиниң бас мәсләҳәтшиси Т.Қалилаев ҳәм «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикасы Кеңесиниң қәнигеси З.Жийемуратовлар бәршени ең уллы байлығымыз болған тынышлығымыздың қәдирине жетиўге шақырып, бул бағдарда кең жәмийетшиликтиң, әсиресе, дин ўәкиллери ҳәм имам-хатиблердиң алдында турған ўазыйпалар­ға тоқтап өтти.

С.ЖАНИЕВ,

өз хабаршымыз.

//  

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF