Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:29:06, 19.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АБЗАЛЛЫҒЫ КӨП ОТЫН

Жаздың жәзийрама ыссы, гүздиң бирде жайма-шуўақлы, бирде салқын күнлери де өтип, алдымызда бәршемизди де сынақтан өткеретуғын ызғырықлы қыс киятыр. Әлбетте, бул мәўсимниң қатаң сынақларына пуқта таярланғанлар ғапылда қалмайды. Лекин, арасында тәбияттың бийбаҳа инамы саналған тәбийғый газдиң үзилиске түсип, ямаса газ басымының кемейип кетиў ҳалатлары да ушырасады. Әне, сондай пайытларда тәбияттың және бир байлығы есапланған көмирге болған талаптың артатуғыны турған гәп. Хош, абзал тәрепи көп бол­ған бул отынды алып келиў ҳәм тутыныўшыларға жеткерип бериў ислериниң бүгинги жағдайы қандайs Газетамыз хабаршысының «Қарақалпақкөмир жеткериўши» унитар кәрханасы баслығы Меңлимурат Отамбетов пенен жүргизген сәўбети усы ҳәм басқа да сораўлар дөгерегинде болды.

Меңлимурат аға, сиз басқарған кәрхана тәрепинен быйылғы қыс мәўсимине таярлық жумыслары қалай жүргизилмекте?

— 2015-жылғы қыс мәўсимине таярлық жумыслары талап дәрежесинде жүргизилип атыр деп айта аламан. Быйыл республикамыз тутыныўшылары ушын 30 мың тонна көмир алып келиў режелестирилген болса, усы күнге шекем соның 4300 тоннасы алып келинди. Және 4600 тонна көмир жақын күнлердиң ишинде жетип келеди. Қалған көмирди де қыс мәўсими басланбастан бурын алып келиўдиң ҳәрекетиндемиз.

Көпшиликти қызықтыратуғын және бир сораў, көмирди қай жерлерден, қалай алыў мүмкин ҳәм оның баҳасы қандай?

— Ең дәслеп соны айтыўым керек, «Өзбеккөмир» акционерлик жәмийети ҳәм оның аймақлық дистрибьютер орайы болған «Қарақалпақкөмир жеткериўши» унитар кәрханасы арасында шәртнама дүзилген. Жоқарыда айтылған муғдардағы көмир мине усы шәртнама тийкарында Ангрен көмир кәнинен алып келинеди. Тутыныўшылар ҳәм кәрхана басшылары республикамыздың 6 жеринде жайласқан шақап­шаларымыздан: Төрткүл районы пуқаралары «Тө­рт­күл» темир жол станциясынан, Беруний ҳәм Еллиқала районларының тутыныўшылары «Елликқала» темир жол станциясынан, Әмиўдәрья районы тутыныўшылары «Назархан» ҳәм «Қараөзек» темир жол станцияларынан, Нөкис қаласы, Хожели ҳәм Нөкис районы тутыныўшылары «Нөкис» темир жол станция­сынан, Шымбай, Кегейли, Қараөзек ҳәм Тахтакөпир районларының хал­қы «Шымбай» темир жол станциясынан, Қо­ңырат, Мойнақ, Шоманай ҳәм Қанлыкөл районларының тутыныўшылары «Қоңырат» темир жол станциясынан алыўы мүмкин. Барлық шақапшаларымызда терминаллар орнатыл­ған, солай екен, тутыныўшылар алған көмири ушын төлемлерди нақ түрде ҳәм банк пластик карточкалары арқалы әмелге асырыўы мүмкин. «Өзбеккөмир» АЖ менен дүзилген шәртнаманың және бир абзал тәрепи, биз төлемлерди алдын ала емес, ал, көмирлерди сатып болғаннан кейин әмелге асырыў бойынша келисип алғанбыз.

Өзбекистан Республикасы Қаржы министрлиги тәрепинен белгиленген прейскурант бойынша бүгинги күнге бир тонна көмирдиң баҳасы 133 мың 800 сумды қурайды. Лекин, жақын күнлерде бул баҳа өзгериўи мүмкин.

Көмир алыўды қәлеўши пуқаралар өзлери жасайтуғын жерлердеги жергиликли өзин өзи басқарыў уйым­­ларына хабарласыўы тийис.

Мәкеме ҳәм кәрханаларға көмир жеткерип бериў ислери қалай кешип атыр?

— Бизиң тутыныўшыларымыз тийкарынан мәмлекетлик бюджет есабындағы кәрхана ҳәм мәкемелер болып табылады. Оларға 5790 тонна көмир брикетин жеткерип бериў режелестирилген болса, ҳәзир соның 500 тоннасы алып келинди. Жақын күнлер ишинде қалған көмир брикетин де алып келиўди жобаластырып отырмыз.

Сәўбетлескен:

С.ЖАНИЕВ,

арнаўлы хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF