Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:31:20, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖӘМИЙЕТЛИК ЫҚТЫЯРЛЫЛАР

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҚ ЖЕҢИМПАЗЫ

БМШтың «Арал апатшылығынан жәбирленген халықтың абаданшылығын арттырыў» бирликтеги бағдарламасы тийкарында жумыс алып барып атырған республикамыздағы жәми­йетлик ықтыярлылар БМШтың «Мыңжыллық раўажланыў мақсетлеринде Ықтыярлылық ҳәрекети арқалы ерисиўде узақ мүддетли үлеси» бағдары бойынша  «Халықтың ҳаўазы» сыйлығын жеңип алды. Бул сыйлық жеңимпазлары усы жылдың сентябрь айының ақырларында АҚШтың Нью-Йорк қаласында болып өткен БМШтың Бас Ассамблеясы саммитинде жәрияланды.

Жәмийетлик ықтыярлылардың «Мың жыллық раўажланыў мақсетлери» бағдарламасында ислеген жумыслары соннан ибарат,  олар бир неше жыллар даўамында республикамыздың 5 районында халықтың арасында туберкулез кеселлигиниң алдын алыў ҳәм емлеў бойынша түсиник жумысларын алып барды. Ҳәммемизге белгили, бул кеселлик өткир жуқпалылығы менен басқа кеселликлерден парық етеди. Сонлықтан, бул кеселликтиң алдын алыў ҳәм халықтың усы кеселлик ҳаққында көплеген мағлыўматларға ийе болыўы үлкен әҳмийетке ийе. Усы орында өз билим көнликпелерин асырған жәмийетлик ықтыярлылардың хызмети айрықша. Өткен жыл даўамында жәми 1730 ықтыярлылар  бул кеселликке қарсы гүресиў бойынша билимлерин асырды ҳәм көплеген шаңарақларға тиккелей кирип барып, өзлериниң топлаған билимлери бойынша оқытты. Бул ықтыярлылар қатарында түрли жастағы кәсип ийелери, яғный мийирбийкелер, оқытыўшылар, напақа жасындағылар, сондай-ақ, үй бийкелери де қатнасты. Айрықша атап өтетуғынымыз, бул жумысларды әмелге асырыўда жақыннан жәрдем көрсеткен Қарақалпақстан Республикасы Мийирбийкелер ассоциа­ция­сының хызметлери де айрықша баҳаланды.

Сондай-ақ, БМШға ағза мәмлекетлер тәрепинен жаңадан қабылланған «Турақлы раўажланыў мақсетлери» бағдарламасын иске қосыўда да халық қатнасының әҳмийети жоқары екенлиги ҳаққында айрықша атап өтти.

Т.ЖӘРИМБЕТОВА.

Сүўретте: белсенди ықтыярлылар.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF