Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:57:41, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАСЛАРЫМЫЗДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ

ТУРНИРДЕГИ ТАБЫСЛАРЫ

Бизиң елимизде келешегимиз ийелери болған жасларымыздың ерисип атырған  жетискенликлери биринши нәўбетте ата-ана ҳәм устазлары ушын үлкен бахыт, әлбетте. Мине, усындай өз шәкиртлериниң қолға киргизген табысларын көрип, қуўаныш ҳәм уллы мәртебелерге бөленип атырған устазларды бүгин спорт тараўында да көплеп ушыратыўымызға болады. Себеби, ҳәр жыл сайын өткерилип киятырған спорт жарысларында жасларымыздың чемпион болып, мәмлекетимиз байрағын бәлент шоққыларға көтериў бахтына ерисиўи бул ҳәмме нәрседен де жоқары.

Жақында қоңсылас Қазақстан Республикасының Шымкент қаласында 2000-2002-жыллары туўылған жас өспирим қыз ҳәм ер балалар арасында Қазақстан Республикасына мийнети сиңген тренер, марҳум Әмирхан Шадиевтиң естелигине бағышланып спорттың еркин гүрес түри бойынша VII халық­аралық турнир болып өтти. Оған Өзбекистан сайланды командасы қурамында пайтахтымыз Нөкис қаласындағы гүрес бойынша қәнигелестирилген республикалық Олимпия резервлери спорт мектеби менен 1-санлы республикалық жас өспиримлер спорт мектеби ҳәм 3-санлы қәнигелес­тирилген жас өспиримлер Олимпия резервлери спорт мектебиниң тәрбияланыўшыларынан 11 қыз ҳәм 8 ер балалар қатнасып, жоқары нәтийжелерге ерисип келди. Солардан 62 килограмм салмақта С.Әлаўатдинова ҳәм 34 килограмм салмақ категориясында Г.Шыныбаева биринши орынды жеңип алып, алтын медальды, Ф.Есенбаева менен Р.Сейтмуратова екинши орынды ийелеп, гүмис медалын, Г.Жийенбаева, Д.Реймова, К.Оралбаева, А.Хожаназаров, П.Мәмбеткәримов ҳәм Д.Нурмухамедовлар сыйлы үшинши орынларды ийе­леп, қола медальларын жеңип алыўға миясар болды. Усындай үлкен жеңислер менен қайтқан бул спортшыларымыз жақында Нөкис темир жол вокзалында салтанатлы түрде күтип алынды. Оған спортшылардың ата-аналары, туўған-туўысқанлары, дослары, устазлары ҳәм кең жәми­йетшилик  ўәкиллери қатнасты.  Күтип алыў салтанатында  Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери минис­триниң орынбасары А.Турданов ҳәм басқалар сөзге шығып, олар спортшыларымызды қолға киргизген табыслары менен қутлықлап, табыслар тиледи.

— Мен төрт жылдан аслам ўақыттан берли өзим қызыққан спорттың еркин гүрес түри бойынша турақлы шуғылланып, устазым А.Жапақовадан бул спорттың көплеген сырларын үйренип келмектемен. Өткен жыллары республикамыз көлеминде өткерилген жарысларда сыйлы орынларды ийелеп келген болсам, бул турнирде биринши орынды жеңип алыў бахтына миясар болдым. Буның ушын жүдә қуўанышлыман. Тренеримниң ҳәрдайым үйреткен жол-жобалары маған үлкен сабақ болды,-дейди жас спортшы С.Әлаўатдинова.

Спортшыларды тәжирийбели тренерлерден А.Знаев, А.Жапақова, Б.Оразбаева, Ф.Оразымбетов, С.Меңлимуратов ҳәм Р.Шермановлар жарысқа таярлады.

А.ХОЖАНАЗАРОВ,

арнаўлы

хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF