Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:16:02, 17.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БАХЫТЛЫ БАЛАЛЫҚ

Балалар — ертеңги келешегимиз болғанлықтан елимизде олардың жазғы демалыс күнлерин мазмунлы, кеўилли өткериў, сондай-ақ, көркем өнер сырларын үйретиў мақсетинде Нөкис қалалық «Бәркамал әўлад» балалар орайында усындай қолайлы шараятлар жаратылған.

Бүгинги күнде бул орайда 711 оқыўшы өз қәбилетлерин жүзеге шығарыў ушын тәлим-тәрбия алмақта. Балалар орайында эстрада-вокаль, гилем тоқыў, авиамодель, кийим-кеншеклер дизайны, аяқ ойын, компьютер саўатлылығы, жас музейтаныўшы, роботехника, инглис, рус тиллерин үйрениў дөгереклеринде тәжирийбели устазлар А.Утепов, Р.Кучкарова, А.Ережепов, Г.Утемуратовалар билим сырларын үйретип атыр.

Ҳәр қандай жақсы нийет­лерге умтылдырыўшы басламалар, әлбетте, өз жемисин берери анық. Орайда келешегимиз ийелери бол­ған ул-қызларымыз көркем өнер, мәденият, спорт бағдарларында талантларын нығайтып, жетилистириў жолында изленисте. Ал, бир қатар жас талант ийелери, 336 оқыўшыға сертификатлар тапсырылды.

Сондай-ақ, орай тәрбияланыўшылары «Жас әўлад», «Арал» дем алыў орайларында жас экскурсовод, дуўтар, эстрада-вокаль, шахмат, авиамодель, кийим-кеншек дизайны, сүўретлеў дөгереклеринде мазмунлы шынығыўлар менен дем­алыс күнлерин кеўилли өткерип атыр.

 А.ҚАЛБАЕВА,

ҚМУ журналистика қәнигелигиниң l-курс студенти.

СҮЎРЕТТЕ: шынығыў пайытынан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF