Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:45:43, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАFЫЙДАЛАРFА БОЙСЫНАЙЫҚ

Республика аймағын карантиннен ҳәм басқа да қәўипли объектлерден, жабайы шөплерден қорғаўда Өсимликлер карантини аймақлық инспекциясының атқаратуғын хызмети айрықша.

Бул инспекция «Өсимликлер карантини ҳаққында»ғы Нызам ҳәм қағыйдаға тийкарланып жумыс алып барады.

Инспекцияның тийкар­ғы ўазыйпасы — өсимликлердиң сыртқы ҳәм ишки карантини бойынша мәмлекетлик илажлар сис­темасын әмелге асырыўдан ибарат.

Инспекцияға карантин қағыйдаларын бузған ҳалда алып келинген, карантин объектлери менен зыян­ланған карантин астындағы жүклерди тоқтатып қалыў ҳуқықлары бериледи. Ал, сырт еллер, қоңсылас мәмлекетлерден туқымлар, өсимликлерди ҳәм өсимлик өнимлерин алып кириўге Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы Өсимликлер карантини инспекциясы тәрепинен берилетуғын импорт карантин рухсатнамасы бол­ған жағдайда жол қойылады.

Республикамызға қәўип туўдырыўшы карантин объектлери тарқалған мәмлекетлер ҳәм ўәлаятлардан алып келиниўи керек болған туқымлар, өсимликлер, олардан таяр­ланған өнимлер ҳәм карантин объектлери қосылып келиўи мүмкин болған басқа да затлар фитосанитариялық сертификатқа ийе болыўы, алып келингеннен кейин жүк түсирилместен бурын жергиликли агроном-инспектор тәрепинен қайта карантин тексериўинен өткерилиўи тийис.

«Карантин астындағы өсимлик өнимлерин республика аймағына алып кириў ҳәм оларды алып шығыў тәртиби ҳаққында»ғы қағыйдаларды буз­ған тәреплер нызам ҳүжжетлерине муўапық жуўапкершиликке тартылады.

 Т.ҚАЙПОВ,

Б.АИМБЕТОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Өсимликлер карантини

аймақлық инспекциясы агроном-инспекторлары.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF