Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:37:14, 27.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЎАЗЫЙПАЛАР  ШЕҢБЕРИ  КЕҢЕЙДИ

2018-жыл 12-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүлкиниң қорғалыўын тәмийинлеў нәтийжелилигин арттырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилген еди.

Қарарда атап өтилгениндей, өткен дәўир ишинде елимизде мәмлекетлик, аса әҳмийетли, категорияланған ҳәм басқа да объектлерди, сондай-ақ, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүлкин исенимли қорғаўды тәмийинлеўши сапа жағынан жаңа системаны енгизиў бойынша көлемли жумыслар әмелге асырылды.

Бирақ, қорғаў хызметин шөлкемлестириўде ҳәзирге шекем бир қатар машқалалар бар болып, булар ишки ислер уйымларының мүлкти қорғаў бойынша хызметлери қамтып алыныўының тарлығы, заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларын енгизиў дәрежесиниң төменлиги, әмелдеги қорғаў системасы ҳәм технологияларының жетерли дәрежеде нәтийжели емеслиги, бул тараўда сапалы сервис хызметин көрсетиўдиң бирден-бир техникалық талаплары ҳәм меха­низм­лериниң жоқлығында көринбекте.

Мине, усы машқалаларды шешиў ҳәм Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 29-январьдағы қарары талапларын орынлаў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Ишки ислер министрлигиниң Қорғаў бас басқармасы ҳәм оның аймақлық бөлимлери Өзбекстан Республикасы Миллий гвардиясы қурамына өткерилди.

Төмендегилер Өзбекстан Республикасы Миллий гвардиясы қорғаў хызмети бөлимлери жумысының тийкарғы бағдарлары етип белгилендиF

- мәмлекетлик, аса әҳмийетли, категорияланған ҳәм басқа да объектлерди, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мал-мүлкин қорғаўды шөлкемлестириў ҳәм усы тараўда мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыў;

- мәмлекетлик қорғаў шөлкемлериниң жумысын қадағалаў, қорғаў бөлимлеринде қадағалаў тексериўлерин өткериў, ведомстволық қорғаў бөлимлери объектлеринде ишки ҳәм рухсат бериў режимине әмел етилиўине байланыслы жумысларды қадағалаў ҳәм муўапықластырыў;

- қорғалып атырған объектлерде ишки, рухсат бериў режимлери ҳәм мал-мүлкти қорғаўды, ҳуқықбузарлықтың алдын алыў ҳәм сапластырылыўын тәмийинлеў;

- жәмийетлик тәртипти сақлаў ҳәм тәмийинлеўге көмеклесиў, қорғалатуғын объектлерде ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў;

- қорғаў хызметине заманагөй мәлимлеме технологиялары ҳәм коммуника­цияларын енгизиў, қорғаў қураллары ҳәм системаларын қолланыў тараўында бирден-бир техникалық сия­сатты тәмийинлеў, олардан пайдаланыў үстинен нәтийжели қадағалаўды әмелге асырыў;

- халықтың Миллий гвардия қорғаў хызметлеринен пайдаланыўға болған қызығыўшылығын арттырыўға қаратылған мәлимлеме-түсиндириў мазмунындағы ис-илажларды әмелге асырыў;

- қорғаў хызмети бөлимлериниң финанс-хожалық жумысларын шөлкемлестириў;

- қорғаў хызмети бөлимлериниң шөлкемлестириўшилик штат ҳәм кадрлар менен ислесиўин әмелге асырыў.

Улыўмаластырып айт­қанда, жәмийет ҳәм мәмлекет қәўипсизлигин тәмийинлеў, халықты түрли терроршылық қәўиплерден, жынайый ҳәм басқа да нызамсыз ҳәрекетлерден қорғаў ҳәм инсан ҳуқықларын жүзеге шығарыў Миллий гвардия ҳәм оның қурамындағы қорғаў хызметиниң тий­карғы ўазыйпасы етип белгиленди. Бул демек, ўазыйпаларымыз шеңбери және де кеңейди деген сөз.

 П.ШАГИЛОВ,

Өзбекстан Республикасы Миллий гвардиясы Қарақалпақстан Республикасы

Қорғаў басқармасы 1-айрықша батальоны 2-отряды командири, капитан.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF