Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 02:34:55, 02.06.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҒАМҚОРЛЫҚТЫҢ ӘМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

Елимизде ҳәр бир инсанға ҳүкиметимиз тәрепинен ғамқорлық көрсетилип, халқымыздың абадан турмысын тәмийинлеў ушын қолайлы шараятлар жаратыў сыяқлы саўаплы ислерге айрықша дыққат аўдарылмақта.

Шымбай «Мүриўбет» майыплар ушын ер адамлардың интернат үйинде ири оңлаў жумыслары алып барылып, заманагөй қолайлықларға ийе имарат қурылысының питкерилгени елимиздеги социаллық қорғаў бағдарында әмелге асырылып атырған илажлардың тағы бир айқын көриниси болды.

18-июль күни усы имаратты пайдаланыўға тапсырыў салтанаты болып өтти.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, бул жерде алып барылған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары, жаратылған шараятлар ҳаққында кең түрде тоқтап өтти ҳәм де әмелге асырылған бундай саўаплы иске қәўендерлик еткен Өзбекистан Миллий қәўипсизлик хызмети басшылығына, қолы гүл қурылысшыларға терең миннетдаршылық билдирди.

1974-жылы қурылған бул «Мүриўбет» үйи социаллық жәрдемге мүтәж, 18 жастан жоқары болған пуқараларға хызмет көрсетип келмекте ҳәм бул жерде алдын елимиздиң барлық аймақларынан социаллық қорғаўға мүтәж 160 пуқараны орналастырыў имканияты болса, ири оңлаўдан соң 210 пуқараны қабыллаў мүмкиншилиги жаратылды. «Мүриўбет» үйиниң қабыллаў, майыплар ушын аўқатланыў бөлмелери, дем алыў бинасы (павильон), азық-аўқат өнимлерин сақлаўға мөлшерленген қоймахана ҳәм басқа да бөлмелерине ири оңлаў жумыслары алып барылды.

Соны да айрықша атап өтиўимиз керек, 50 орын­ға мөлшерленген еки қабатлы жатақхана ҳәм ҳәкимшилик имараты, сондай-ақ, спорт майданшасы жаңадан қурып питкерилди.

Илажда шығып сөйлегенлер, Президентимиздиң басшылығында елимизде алып барылып атырған қурылыс, абаданластырыў, дөретиўшилик жумыслары бәринен бурын халқымыздың мәплерине хызмет ететуғынын атап өтип, инсанларға, әсиресе, басқаның жәрдемине мүтәж адамларға көрсетип атырған бундай ғамқорлығы ушын миннетдаршылық билдирди.

Сондай-ақ, даўаланыўшылар ушын қайыр-сақаўат тәризинде «UzCorGas chemical» қоспа кәрханасы, Қарақалпақстан Республикасы Пахтасанаат акционерлик бирлеспеси ҳәм басқа да қәўендерлер тәрепинен кийим-кеншек, санитария-гигиеналық қураллары, жумсақ мебельлер ҳәм санаатлық товарлар инам етилди.

Илажда «Мүриўбет» үйине «Дамас» автомобили салтанатлы түрде тапсырылды.

Илаж қатнасыўшыларына республика көркем өнер ғайраткерлериниң концерт бағдарламасы қойып берилди.

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF