Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:37:11, 22.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КӨРСЕТКИШЛЕР,  ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕР,  КЕМШИЛИКЛЕР

«Абат» аўыл пуқаралар жыйыны орайында жайлас­қан, өзиниң 90 жыллық бай өтмишине ийе 3-санлы улыўма орта билим бериў мектеби тек ғана районда емес, ал, пүткил республикамызға белгили ең үлгили тәлим дәргайларының бири.

Өткен жыллар ишинде усы мектепте билим алып соңын ала кең жәми­йетшиликке белгили бол­ған елбасшылары, илим ҳәм жәмийетлик ғайраткерлер, мәденият хызметкерлери, мийнет қаҳарманлары ҳәм атақлы спортшылар   жетилисип шықты.

Заман менен тең қәдем атып, жәмийетимизде жүз берип атыр­ған жаңа реформалардың тур­мыс­қа енгизилиўине өзлериниң салмақлы үлеслерин қосып киятырған мектептиң педагогикалық жәмәәти жасы үлкен әўладтың мүнәсип избасарлары болыў ушын мийнет етпекте.

Мектебимизде 401 оқыўшы тәлим-тәрбия алмақта, -дейди бизге мектеп директоры Шуҳрат Ибра­йымов. Оқыў дәргайында оқыўшылардың сабақтан бос ўақытларын мазмунлы өткериўи ушын сегиз пән дөгереги ҳәм спорт секциялары нәтийжели жумыс жүргизбекте. Олар­ға өз исиниң маманы болған тәжирийбели муғаллим ҳәм тренерлер басшы етип бекитилген...

Ҳақыйқатында да, бурыннан қәлиплескен бай педагогикалық шеберликлерди турақлы даўам еттирип киятырған педагоглар арасында бүгинги күни де  тәжирийбели муғаллимлер көплеп табылады. Әсиресе, «Дослық» ордениниң ийеси, инглис тили пәни муғаллими Қансаят Қыдырниязова, география ҳәм экономика пәни муғаллими Байрамгүл Пиржанова, миллий ғәрезсизлик идеясы ҳәм руўхыйлық тийкарлары пәни муғаллими Гүлзар Қәдировалардың сабақ өтиў усылларының пүткил Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан бойлап кеңнен ен жайдырылыўы айтып өткен пикиримиздиң айқын дәлили болып табылады. Олардың оқытқан шәкиртлери усындай тәжирийбели устазлардың пидайы мийнетлериниң арқасында жыл сайын өткерилип киятырған пәнлер олимпиадасы ҳәм билимлер беллесеўинде районда жеңимпаз атанып, республикада сыйлы орынларды ийелеп келмекте. Сондай-ақ, мектеп оқыўшылары ҳәрқыйлы таңлаў ҳәм спорт жарысларына да белсене қатнасып, олар да өзлериниң шеберликлерин көрсетип, Қарақалпақстан Республикасы сайланды командасы қурамына ағза етип алынбақта. Атап айтқанда, 6-класс оқыўшысы Умида Ешниязова быйылғы жылы миллий гүрес бойынша өткерилген Қарақалпақстан чемпионатында ҳәм Хорезм ўәлаяты Ханқа районында спорт шебери Рустам Юсупов естелигине бағышланған дзюдо бойынша өткерилген усы ўәлаяттың ашық бириншилигинде биринши орынды ийелеп, Жиззақ ўәлаятында өткерилген Өзбекстан чемпионатына республикамыз атынан мүнәсип түрде қатнасып қайтты ҳәм ол спорт шеберлигине талабан дәрежесин орынлады.

Соның менен бирге, 8-класс оқыўшысы Мийрас Жумабаев та 2018-жылы спорттың дзюдо түри бо­йынша өткерилген Қарақалпақстан чемпионатында жеңимпаз атанып, Әндижан қаласында өткерилген Өзбекстан чемпионатына қатнасыўға миясар болды. Усылар менен бирге, мектепте спорттың бадминтон түри де жақсы раўажланып бармақта. Жас тренер Бабанияз Сейтмуратовтың шәкиртлери де район ҳәм республика көлеминде өткерилип киятырған жарысларда өз шеберликлерин көр­сетпекте. Атап айтқанда, олардан Бахтияр Султамуратов, Нурлан Жаңабаев, Дәўлетияр Шымбергеновлар Қарақалпақстан чем­пионы атанып, 2018-жылдың октябрь айында өткерилген Өзбекстан чемпионатына қатнасып қайтты.

Деген менен, бес бармақтың бирдей болмағанындай, мектепте оқыўшылардың заманагөй билим алыўына кесент ететуғын айырым кемшиликлер де көзге тасланады. Атап айт­қанда, мектепке кире берис­теги дәлиз ҳәм айырым класс еденлерине төселген линолеум ҳәм муғаллимлер ханасындағы инвентарьлар, класс тахталарының тозыўы жеткенлиги, химия ҳәм физика пәни бойынша лабораторияларының талапқа жуўап бермеўи, еки компьютер класының тек биреўиниң ғана ислеп, ал, қалған биреўиниң көп жыллардан берли ислемей жарамсыз аўҳалда екенлиги кимди болса да ойға талдырады. Алдағы ўақытлары район ҳәкимлиги ҳәм республика Халық билимлендириў министрлиги басшылары тоқсан жыллық тарийхый жолды мәрдана басып өтип атыр­ған бул мектептиң ҳал-жағдайынан хабар алып, келешегимиз болған жас әў­ладқа әмелий жәрдем көрсетсе «жүзикке қас қондырғандай» болар еди, деп ойлаймыз.

 Әдилбай ОРАЗОВ,

арнаўлы хабаршымыз. 

Кегейли районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF