Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:17:05, 20.07.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УЛЛЫ ТУЛҒАЛАР МИЙРАСЫН ҮЙРЕНЕМИЗ

Өзбек әдебиятының раўажланыўын жоқары басқышқа алып шыққан уллы талант ийелери Әлийшер Наўайы ҳәм Заҳириддин Муҳаммед Бабур өзлериниң дөретиўшилиги менен жәҳән әдебиятының белгили тулғалары арасынан ылайықлы орын ийеледи.

Соның ушын да, бүгинги күни жас әўладтың ҳәр тәреплеме кәмил инсан болып қәлиплесиўинде бул уллы ойшыллардың тутқан орны айрықша болып табылады.

Жақында Шымбай районындағы 36-санлы қәнигелестирилген мәмлекетлик улыўма билим бериў мектебинде «Уллы тулғалар мийрасын үйренемиз ҳәм кәмилликке умтыламыз» атлы руўхый ағартыўшылық илажы болып өтти.

Илажда мектеп директоры Дәўлетияр Ешимбетов  дүнья әдебиятының раўажланыўына салмақлы үлес қосқан Әлийшер Наўайы ҳәм Заҳириддин Муҳаммед Бабурдың туўылған күнлерин белгилеў ҳәм бул еки ойшылдың дөретиўшилигиндеги  адамгершилик, Ўатансүйиўшилик, парахатшылық идеяларын жаслар санасына сиңдириў жәмийетшилик алдында турған әҳмийетли ўазыйпа екенлигин атап өтти. Буннан соң кешеде мектеп директорының руўхый ағартыўшылық ислери бойынша орынбасары К.Мәмбеткәримова, өзбек тили ҳәм әдебияты пәни оқытыўшылары Л.Қосымбетова, Н.Садықова ҳәм де Жаслар аўқамы жетекшиси А.Юсуповлар шайырлардың өмири ҳәм дөретиўшилиги ҳаққында шығып сөйледи.

Илаж соңында мектепте оқыўшылар арасында өткерилген «Наўайы ҳәм Бабур ҳәптелиги» таңлаўының жеңимпазлары анықланып, олар мүнәсип түрде сыйлықланды.

К.ҚОСЫМБЕТОВА,

Шымбай районындағы 36-санлы мектептиң өзбек тили ҳәм әдебияты пәни муғаллими.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF