Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:53:20, 16.07.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ШАҢАРАҚТАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР ШЕШИМИН ТАПСА...

Мәмлекетимизде ҳаял-қызларды, әсиресе, шаңарақлардың беккемлигин қоллап-қуўатлаўға айрықша итибар қаратылған. Басқа көпшилик мәмлекетлердиң Конституциясынан ажыралып туратуғын тәрепи — мәмлекетимиз Конституциясының 14-бабы толығы менен шаңараққа бағышланыўы, сондай-ақ, 1998-жылы қабыл етилген «Шаңарақ Кодекси» арқалы елимизде муқаддес есапланған шаңарақтың ҳуқықый статусын ҳәр тәреплеме беккемлеп қойылғаны менен де әҳмийетли.

Жәмийеттиң тийкарғы буўыны есапланған шаңарақлардың беккемлигин тәми­йинлеў мақсетинде Президентимиз 2018-жыл 2-февральда «Ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм шаңарақ институтын беккемлеў тараўындағы жумысларды түп-тийкарынан жетилистириў ис-илажлары ҳаққында» Пәрманын қабыллап, усы пәрман тийкарында Өзбекстан Республикасы Ҳаял-қызлар комитети жанында ис жүргизип келген «Шаңарақ» илимий-әмелий орайы негизинде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы «Шаңарақ» илимий-әмелий изертлеў орайы ҳәм оның Қарақалпақстан Республикасы басқармасы және аймақлық бөлимлери шөлкемлестирилди. Мине, бул орай бир жыл ишинде шаңарақларды беккемлеў, ажырасыўлардың алдын алыў, жасларды шаңарақлық турмысқа таярлаў бағдарында бирқанша жумысларды алып барды. Және де 2019-жыл 9-январьдағы «Жәмийетте ҳуқықый сананы ҳәм ҳуқықый мәдениятты арттырыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Президенти Пәрманы талапларына бола «Шаңарақ» орайы тәрепинен быйылғы жылдың 25-январынан 5-февраль сәнесине шекем «Пәраўан шаңарақ — жәмийет раўажланыўының тийкары» атамасында үгит-нәсият жумысларының он күнлиги деп жәрияланды. Усы мақсетте ҳәм «Шаңарақ» илимий-әмелий изертлеў орайы Қарақалпақстан Республикасы Басқармасының бир жыл даўамында алып бар­ған жумыслары менен кең жәмийетшиликти хабардар етиў ушын ғалаба хабар қураллары ўәкиллери менен брифинг өткерилди.

Брифингте Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы «Шаңарақ» илимий-әмелий изертлеў орайы Қарақалпақстан Республикасы Басқармасы баслығы М.Өтеп­бергенов:

— Орайдың алдына «Саламат шаңарақ — саламат жәмийет» концептуаллық идеяны турмыс­қа енгизиўге бағдарланған бирден-бир сиясатты алып барыў менен бирге ҳуқықый базаны және де жетилистириў, заманагөй шаңарақты раўажландырыў, «Шаңарақ жәмийет ҳәм мәмлекет қорғаўында» конституциялық принципти үгит-нәсиятлап, шаңарақтағы ишки мүнәсибетлер, бай мәдений, тарийхый мийрас ҳәм дәстүрий шаңарақлық қәдириятлар, әмелий ҳәм инновациялық изертлеў жумысларын алып барыў, жасларды турмысқа таярлаў, ажырасыўлардың алдын алыў бо­йынша бир қатар жуўапкерли ўазыйпалар қойылған. Усы ўазыйпалардан келип шығып, республикамыздағы 1086 ажырасыўға келип қалған шаңарақларды жарастырыўға еристик.

«Ең үлгили шаңарақ» таңлаўының жуўмақлаўшы Өзбекстан Республикасы көлеминдеги бас­қышында пайтахтымыздың үлгили шаңарақларының бири Айбергеновлар шаңарағының биринши орынды ийелеўи ҳәм «Ең заманагөй шаңарақ» номина­циясын жеңип алыўы — орай жумысының әмелий көрсеткиши болды, десем қәтелеспеймиз. Шаңарақтың беккемлигин сақлаўда, олардың жағдайларын үйренгенимизде ойландырарлық мәселелер көп. Жас шаңарақлардың турмысқа таяр емеслиги, өз-ара келиспеўшиликлерден ажырасып атыр деп пикир жүритсек, турмыста 45-50 ҳәм 60 жас аралығындағы ерли-зайыплылар да келисе алмай ажырасыўға келип қалғанлығының гүўасымыз. Бул шаңарақлық мәселелерди еле де тереңирек үйрениў алдымыздағы ўазыйпамыз, -деп билдирди ол.  

Сондай-ақ, «Шаңарақ ­ муқаддес дәргай» атамасында «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси баслығы Ш.Уснатдинов ҳәм басқалар өз баянатлары менен шығып сөйледи.

Брифинг соңында ғалаба хабар қураллары хызметкерлери, кең жәмийетшилик ўәкиллери өзлерин қызықтырған сораў­ларға мағлыўматлар алды ҳәм пикир-усынысларын билдирди.

Б.КАРАМАТДИНОВА. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF