Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:57:13, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БЕС БАРМАҚ БИРДЕЙ ЕМЕС

Мәмлекетимизде ғәрезсизлик жылларында қурылыс тараўында қаншадан-қанша жаңа имаратлар бой тиклеп, қалаларымыздың көркине көрк қоспақта.

Әзелден жол, көпир қурылысы саўаплы ис саналып келинген. Қала ҳәм алыс аўылларымызда бир тегис жол ҳәм көпирлер, бийик, заманагөй етип безелген турақ жайлардың қурылысы кимниң болса да ҳәўесин келтирери анық. Бирақ, бес бармақтың бирдей болмағанындай тараўдағы айы­рым адамлардың жеке мәптиң қурбанына айланып атырғанлары да ушырасып турады.

Шүкирилла Туренов «Қарақалпақавтожол» аймақлық жоллардан пайдаланыў кәрханасы системасындағы Қарақалпақстан көпир хожалығын сақлаўға қәнигелестирилген оңлаў пайдаланыў кәрханасы бас есапшысы лаўазымында ислеп келип, бир топар шахслар менен алдынала жынайый тил бириктирип, топар болып, өзине исенип тапсырылған ҳәм ықтыярында болған кәрхана қаржыларын өзлестириў ҳәм растрата қылыў, рәсмий ҳүжжетлерге қәлбеки мағлыўматлар киритиў жолы арқалы мәмлекет мүлкине көп муғдарда зыян келтирген.

Ш.Туренов усы кәрханада бас есапшы лаўазымында ислеп келип, республикамыздың түрли орынларындағы көпир қурыў, жол бордюрлерин орнатыў, шуқырларды асфальтбетон менен жамаў ҳәм басқа да жумысларға ажыратылған қаржылардан мақсетке муўапық пайдаланбастан, өз исине немқурайдылық пенен қарап, бир қатар жынаятларға қол урған.

Деген менен, ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлериниң алып барған тексериўлериниң нәтийжесинде Шүкирилла Туренов ҳәм оның жынайый шериклеслериниң қылмыслары паш болды ҳәм олар нызамшылығымызда белгиленген жазаларға тартылды.

Халқымызда «Қыңыр истиң қыйығы қырық жылдан соң да билинер» деген. Сол айтқандай, исленген ҳәр қандай нызамсыз ҳәрекет жуўапсыз қалмайтуғынын бәрқулла ядта тутыўымыз керек.

А.АРЫСЛАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF