Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:47:27, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨЗБАСЫМШАЛЫҚТЫҢ

ПУШАЙМАНЛЫ АҚЫБЕТЛЕРИ

1975-жылы Елликқалада туўылған Данияр Бабаев усы районда «Айтбай механизатор» фермер хожалығының баслығы лаўазымында ислеп келип, жуўаплы хызметте бола турып, өз хызмет ўазыйпасынан пайдаланған ҳалда 2013-жылдың 31-январы күни дүзилген жер ижара шәртнамасына муўапық район ҳәкимлигиниң запас жер фондынан жәми 184,6 гектар жер майданы узақ мүддетке ижараға берилип, 1998-жылдың 30-апрелинде қабыл етилген Өзбекистан Республикасы «Фермер хожалығы ҳаққында»ғы Нызамының 13-статьясы 2-бәнтине ҳәм Жер кодексиниң 24-статьясы 4-бөлимине тийкарланып ижараға берилген жер участкасы яки оның бир бөлегин екилемши ижараға бериў қадаған етилгенлигине ҳәм усы статьяның 5-бөлимине тийкарланып ижараға берилген жер участкалары алды-сатты, гиреў, саўға, алмастырыў объекти болыўы мүмкин емеслигине қарамастан,

 

бил­қастан, буны биле турып, материаллық жақтан мәпленип қалыў мақсетинде фермер хожалығына тийисли жәми 35,2 гектар жер майданын Хорезм ўәлаяты Ҳанқа ра­йонында жасаўшы пуқаралар С.Қучқаров ҳәм Б.Сапаевларға 1 дана электр трансформаторы ҳәм 1 дана суў насосы есесине ижараға берип, усы майданда салы ектирип, салы зүрәәтин жетистириў ушын халық байлығы есапланған суўдан өзбасымшалық пенен пайдаланып, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 82-санлы қарары менен 2013-жыл 19-март күни тастыйықланған «Өзбекистан Республикасында суўдан пайдаланыў ҳәм суўдан пайдаланыў тәртиби ҳаққында»ғы Нызамның 43-бәнтинде суўдан пайдаланыўшылар аўқамы ҳәм оның хызмет көрсетиў зонасында жайлас­қан ағзалары, сондай-ақ бас­қа да аўыл ҳәм суў хожалығы уйымлары, юридикалық ҳәм физикалық шахслар ортасындағы суўға байланыслы мүнәсибетлер шәртнама тийкарында тәртипке салыныўы ҳәм 44-бәнтинде суўдан пайдаланыўшылардың суўды жеткизип бериў бо­йынша хызметлери, көрсетилген басқа да суў хожалығы хызметлери ушын шәртнама тийкарында ҳақы төлениўи тийис болса да суўдан пайдаланыўшылар аўқамы менен суўдан пайдаланғаны ушын тийисли шәртнама дүзбестен бул талапларды қопал рәўиште бузып, 874 мың 720 метр куб суўды өзбасымшалық пенен пайдаланып, ақыбетинде мәмлекетке 18 миллион 824 мың 849 сумлық зыян келтирген.

Буннан тысқары, Д.Бабаев жоқарыда атап өтилген фермер хожалығында жуўапкерли лаўазымда бола турып, өз хызмет ўазыйпасынан пайдаланған ҳалда 2014-жылдың зүрәәти ушын егилген 10,0 гектар майдандағы пахтаны бузып, фермер хожалығы тәрепинен мәмлекетке тапсырылыўы тийис болған 18 миллион 654 мың сумлық 19,9 тонна пахта шийки затының кем тапсырылыўына ҳәм 10,0 гектар майданда шигит егиў жумыслары ушын сарп етилген 4 миллион 449 мың сумлық жанармай майлаў материаллары ҳәм 7 миллион 078 мың сумлық минерал төгинлердиң зая болыўына себепши болып, нәтийжеде мәмлекетке 30 миллион 181 мың сумлық зыян келтирген.

Ҳәмме нәрсениң сораўы болғанындай, Д.Бабаевқа да әдил нызам алдында жуўап бериўине туўра келди. Солай етип, оған Өзбекистан Республикасы Жыняат Кодексиниң 205-статьясы 2-бөлими «в» бәнти менен Жынаят Кодексиниң 57-статьясы қолланылып, мийнет ҳақысының 20 проценти муғдарын мәмлекет дәраматы есабына услап қалған ҳалда 2 жыл мүддетке мийнетте дүзетиў иси жазасы тайынланды.

О.ЖУМАБАЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF