Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:29:38, 25.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АЙРЫҚША ЖАҒДАЙЛАРҒА ТАЯРЛЫҚ

Жақында Қарақалпақстан Республикасы Аса қәўипли ҳәм категорияланған объектлердиң қәўипсизлигин тәмийинлеўди қадағалаў бойынша аймақлық мәкемелераралық комиссиясының 2018-жылғы ис-режесине муўапық ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы — Пуқаралық қорғаныў баслығының тийисли буйрықларының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде «Түйемойын-Нөкис» аймақлараралық суў өткизгишинен пайдаланыў басқармасына қараслы 1-санлы суўды бөлип бериў қурылмасы имаратында «Жүзеге келиўи мүмкин болған техноген түрдеги айрықша жағдайларда объект басқарыў органы ҳәм пуқаралық қорғаныўы жеке қурамының ҳәм айрықша жағдайлар бойынша мәмлекетлик системасының төменги буўын хызметлериниң биргеликтеги ҳәрекетлери» атамасында семинар ҳәм көргизбели арнаўлы-тактикалық оқыў-шынығыўы болып өтти.

Оған Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң бас қәнигеси А.Нуржанов, Қарақалпақстан Республикасы Айрықша жағдайлар басқармасының баслықлары, «Түйемойын-Нөкис» аймақлараралық суў өткизгишинен пайдаланыў басқармасы басшылары, республикалық Аса қәўипли ҳәм категорияланған объектлердиң пуқараларды қорғаў бойынша қәнигелери, айрықша жағдайлар бойынша мәмлекетлик системаның аймақлық төменги структураларының ўәкиллери қатнасты.

Дәслеп Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесинде илаж қатнасыўшыларына ти­йисли тараў қәнигелери тәрепинен таярланған баянатлар тыңланды. Буннан соң пайтахтымыздағы «Түйемойын-Нөкис» аймақлараралық суў өткизгишинен пайдаланыў басқармасына қараслы 1-санлы суўды бөлип бериў қурылмасы имаратында әмелий илажлар өткерилди.

      Оқыў-шынығыўдың тийкарғы мақсети ­ тәбийғый ҳәм техноген түрдеги айрықша жағдайлар жүзеге келгенде олардың алдын алыў ҳәм сапластырыў, бул илажлардың әмелий түрде орынланыў итималының дәрежесине, көрилиўи мүмкин болған зыянларды илажы барынша азайтыў ҳәм пуқаралық қорғаныў структураларын қутқарыў, басқа да кешиктириўге болмайтуғын илажларды әмелге асырыў бағдарындағы таярлығына айрықша итибар қаратылыў есапланады.

Илаж даўамында қәнигелер менен бирге барлық қатнасыўшылар айрықша жағдайларда пуқараларды қорғаў, жәбирленгенлерге жәрдем көрсетиў бойынша өзлериниң кәсиплик таярлығын арт­тырып, усындай ҳалатларда әмелге асырылатуғын ўазыйпалар бойынша көнликпелерге ийе болды.

 

Р.АРЗИЕВ,

арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF