Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:43:07, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ШЕГАРАДАН

СЫFАЛАFАН РАХАТ

Жасырарлығы жоқ, соң­ғы жыллары айырым пуқараларымыз нобай дәрамат табыў ушын Россия Федерациясы, Қазақстан Республикасы ҳәм басқа да орынларда жумыс ислеп келмекте. Әлбетте, олардың сол жерлерге барып жумыс ислеўи нызамға сай рәәиште болса не жақсы.

Қолымыздағы суд ҳүкими менен танысар екенбиз, 1984-жылы Нөкис қаласында туўылған Аманов Рахат Байжанович те мол табыс табыў мақсетинде Қазақстан Республикасы Алматы қаласына жумыс ислеўге кетеди.

 

Туўылып-өскен журтты сағынғаны өткен жылы аўылға қайтыў мақсетинде «Мәмлекет шегарасы ҳаққында»ғы 1999-жыл 21-августтағы Өзбекис­тан Республикасы Нызамының 15-статьясында көрсетилген қағыйдаларын қасттан бузыўға мәжбүр болады. Өйткени, Р.Аманов өзине жәрия­ланған айыпты толық мойынлап, 2013-жылдың сентябрь айының ақырында Алматы қаласына жумыс ислеў ушын барғанлығын, есапқа отырғанлығын, сол жерде май алмастырыў шақапшасында үш ай жумыс ислеп, азы-кем табыс тапқаннан кейин кийим-кеншек сатып алыў ушын Алтын Орда базарына барғанда пуқаралық паспортын жойтып алғанлығын билдиреди. Кейин Өзбе­кис­тан Республикасы аймағына кириў ушын таныс-билис излеўге мәжбүр болып, суд даўамында шахсын анықлаў мүмкиншилиги болмаған пуқараға 30.000 теңге бергенлигин, өткен жыл 22-август күни азанғы саат 5:00 лер шамасында нызамда белгиленген тәртипти бузып, тийисли уйымлардың рухсатысыз зәрүр ҳүжжетлерди рәсмийлес­тирместен Ташкент ўәлаяты, «Fишткўприк» (Черняевка) шегарасы пос­тының әтирапындағы айланба жоллар менен елимиз аймағына кирип келип, Ипподром базарына жетеди. Сол жерде «Нексия» автомашинасына отырып, Нөкис қаласына жетип келгенлиги менен Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң айырым статьяларында көрсетилген жынаят ҳәрекетин ислегенликте айыпланды. Соң­ғылығында бундай қылған ис-ҳәрекетлеринен қатты пушайман болғанлығы менен бизиң ҳуқықый демократиялық мәмлекетимизде ҳәр қандай нызамсыз ҳәрекетке нызамлы жаза таяр.

«Алыстан арбалағанша, жақыннан дорбала» деген даналық гәп бар хал­қымызда. Ҳақыйқатында, бүгинги күни республикамызда жумыс ислеймен, жәмийет ушын, елимиздиң раўажланыўы ушын өз үлесимди қосаман деген ҳәр бир пуқараға кең имканиятлар есиги ашық. Усындай имканиятлардан Рахат та ақылға уғрас пайдаланғанда бүгингидей нызам алдында жуўап берместен, жүзи жарық болар еди.

Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF