Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:58:57, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТОРАҢFЫЛFА БАЛТА

САЛFАНЛАР...

Дарақлар атмосфераны таза кислород пенен тәми­йинлеўши бийбаҳа байлық болып есапланады. Соның ишинде, әсиресе, тораңғыл ағашы бизиң шараятымызға оғада бейимлескен, суўды аз талап ететуғын ҳәм жер таңламайтуғын дарақлардан бири. Сонлықтан, оны өзбасымшалық пенен шаўып алып қурылыс материалы ямаса отын ретинде пайдаланыў қатаң қадаған етилген.

 

Бирақ, соған қарамастан, Әмиўдәрья районында туўылған, сегиз перзенттиң әкеси Шеримбай Исмаилов (бурын да еки мәрте нызам алдында жуўап берген) илгери жылларда ислеген қылмысларынан тийисли жуўмақ шығармаған ҳалда 2012-жылдың 3-январынан Төменги Әмиўдәрья мәмлекетлик биосфера резерваты «Жумыртаў» бөлиминиң аға инспекторы лаўазымында ислеп келип, лаўазымлы шахс бола турып, 2012-2013-жыллар даўамында Әмиў­дәрьяның қорғаў аймағында жайласқан жәми 519 дана тораңғыл ағашларын нызамсыз рәәиште шаўып алып, Өзбекистан Республикасының өсимлик дүньясына ҳәм мәмлекетке жәми 224.660.485 сум муғдарда зыян келтирген. Солай етип, жоқарыдағы ҳәрекетлери менен Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң 202-статьясы 3-бөлими «б, е» бәнтлеринде нәзерде тутылған жынаятты әмелге асырған.

Буннан тысқары, 2011-жылдың декабрь айынан баслап жасына байланыслы напақаға шығып, жумысқа кирсе яки жумыстан босаса ҳәм басқа да өзгерислер ҳаққында Бюджеттен тыс­қары пенсия қоры бөлимине өз ўақтында хабар бериўин өз миннетине алыўына қарамастан, 2012-жылдың 3-январынан баслап Төменги Әмиўдәрья мәмлекетлик биосфера резерватына бөлим аға инспекторы болып жумысқа кирип, буны Бюджеттен тысқары пенсия қоры Әмиўдәрья бөлиминен жасырып, 2014-жылдың 31-январына шекем 50 процент напақа орнына 100 процент напақа алып келген. Солай етип, Өзбекистан Республикасының «Пуқаралардың мәмлекетлик пенсия тәмийнаты ҳаққында»ғы Нызамның 53-статьясы талапларын бузып, жәми 3.635.312 сум муғдардағы напақа пулларын алып, өзлестириў жолы менен талан-тараж еткен.

Сондай-ақ, Матьякубов Азат та 2012-жылдың 2-мартынан баслап төменги Әмиўдәрья мәмлекетлик биосфера резерваты директоры лаўазымында ислеп келип, лаўазымлы шахс бола турып, Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2011-жыл 26-август күнги 243-санлы қарары менен тастыйықланған Нызамның 18-бәнтинде көрсетилген «Биосфера резерватының қорықхана зонасы тәртибин тәмийинлеў, биосфера резерватын басқарыў» ҳәм усы Нызамның 10-бәнтинде «регионның тәбийғый ҳәм мәдений мийрасын сақлап қалыў, биологиялық ҳәрқыйлылықты сақлап қалыў ҳәм қайта тиклеў, ландшафтларды қорғаў ҳәм қайта тиклеў ҳәм басқа да ўазыйпалар» жүклетилгенлигине қарамастан өз хызмет ўазыйпасына немқурайдылық пенен қарап, миннетли ўазыйпасын тийисли дәрежеде атқармағанлығы ақыбетинен 2012-2014-жыллар даўамында резерваттың «Жумыртаў» бөлими аймағында ҳәрқыйлы диаметрдеги жәми 519 дана 224.660.385 сумлық тораңғыл ағашларының, Бадай тоғай бөлиминиң 1-айланбасы 1, 5, 17-кварталларындағы қорғаў аймағында жайласқан ҳәрқыйлы диаметрдеги жәми 469 дана 171.787.687,5 сумлық тораңғыл ағашларының, Бадай тоғай бөлиминиң 3-айланбасы 3 ҳәм 8-кварталларында қорғаў аймағында жайлас­қан диаметри 4.1-8 сантиметр болған 9 дана 1.729.840 сумлық тораңғыл ағашларының, усы тоғай бөлиминиң 5-айланбасы 10, 15, 18-кварталларындағы қорғаў аймағында жайласқан ҳәрқыйлы диаметрдеги жәми 34 дана 12.974.175 сумлық тораңғыл ағашларының, 6-айланбаның 2-кварталының қорғаў аймағында жайласқан ҳәрқыйлы диаметрдеги жәми 12 дана 8.361.135 сумлық тораңғыл ағашларының, Назархан бөлиминиң 1-айланбасы 19, 20, 22-кварталларындағы қорғаў аймағында жайласқан ҳәрқыйлы диаметрдеги жәми 67 дана 13.310.542,5 сумлық тораңғыл ағашларының, улыўма 1110 дана тораңғыл дарақларының шабылыўына жол қойып, мәмлекет ҳәм жәмийет мәплерине 432.823.765 сум муғдарда зыян келтириўге себепши болған. Солай етип, ол Өзбекистан Республикасы Жынаят Кодексиниң 207-статьясы 1-бөлиминде нәзерде тутылған жынаятты әмелге асырған.

Әдил нызам оларды ислеген жынаятларына ылайық тийисли жазаға тарт­ты.

О.ЖУМАБАЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF