Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:36:27, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАРА МАЛ ОРНЫНА ЖҮРГЕН ҲҮЖЖЕТЛЕР

Республикамыздың тәбийғый ықлымы шарўашылық тараўын раўажландырыў ушын күтә қолайлы аймақ болып табылады. Бүгинги күни усындай имканиятлардан пайдаланған бир қатар шарўашылыққа қәнигелескен хожалықлар өзлериниң жумысларын жақсы жолға қойып, базарларымызды жақсы сапалы сүт ҳәм гөш өнимлери менен толтырмақта.

Бирақ, тилекке қарсы шарўашылыққа қәнигелескен айырым хожалықлар өзлерине жаратып берилген мүмкиншиликлерге немқурайдылық пенен қарап, нәтийжеде экономикамыздың алға илгерилеўине кери тәсирин тийгизип атырғаны көзге тасланады. 

Атап айтқанда, Шымбай районы «Таза жол» ширкет хожалығы баслығы Ш.Таңатаров, хожалық зоотехниги Қ.Еримбетов, ижарашылар Л.Хожамуратов (мақалада адам атлары өзгертилип алынды) жуўапкершилигиндеги 89 бас ири шақлы қара мал ҳәм 1 бас ат, сондай-ақ, ижарашы Р.Қурбанов жуўапкершилигиндеги 15 бас ири шақлы қара маллардың жоқ екенлигин биле тура өз-ара тил бириктирип, олардың күтимли бағылып атырғанлығы ҳаққында 2015-жылдың 1-апрель кунинен 2017-жылдың 1-март сәнесине шекем ҳәр айда районлық аўыл ҳәм суў хожалық бөлимине қәлбеки мағлыўматларды усынып келген. Бул жынайый ҳәрекетлерди даўам еттирген Ш.Таңатаров ҳәм Қ.Еримбетов ижарашы Э.Ражапбаева менен тил бириктирип, оның қарамағындағы 14 ири шақлы қара маллардың бас санын артығы менен, яғный, жәми 30 ири шақлы қара мал барлығы ҳаққында қәлбеки  мағлыўматларды ҳүжжетлестирип келген.

«Бузаўдың жуўырғаны сабанханаға шекем» дегениндей, олардың бул ис-ҳәрекетлери ҳуқық қорғаў уйымлары тәрепинен анықланып, нәтийжеде айыпкерлерге суд тәрепинен тийисли жаза тайынланды.

 Қ.ИБРАГИМОВ,

Өзбекстан Республикасы Бас прокуротурасы жанындағы экономикалық

жынаятларға қарсы гүресиў департаменти Қарақалпақстан 

Республикасы басқармасы бөлими баслығы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF