Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:57:24, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КИТАП-РУЎХЫЙ АЗЫҒЫМЫЗ       

Китап өмиримиздеги ең бийбаҳа байлық. Ол инсанның руўхый дүньясын байы­тады, кәмилликке жетелейди. Турмыстың түрли салаларынан сабақ береди. Өсип киятырған жас әўладты тәрбиялаўда, оларға билим-тәрбия бериўде тутқан орны айрықша.

Жақында «Истиқлол» балалар дем алыў орайында «Балалар китабы» фестивалы өткерилди. Фестивальды Қарақалпақстан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлигиниң директоры А.Бекмуратов басқарып барды.

Илажда Қарақалпақстан жазыўшылары аўқамының баслығы К.Каримов, филология илимлериниң докторы З.Бекбергенова, балалар шайыры Я.Ажимов, «Адолат» социал-демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси баслығының орынбасары    Р.Отарбаевлар сөзге шығып, китаплардың адамлардың руўхый азығы екенлиги ҳәм жаңадан шығып атырған китаплар ҳаққында кең түрде түсиниклер берди.

Өткерилген илажда «Қарақалпақстан» ҳәм «Билим» баспаларында жарық көрген жаңа китаплар көргизбеси және балаларға арналған көркем-әдебий шығармалар презентациясы да болып өтти.

— Китаплардың турмысымызда тутқан орны үлкен. Ол инсанның ой-өрисин кеңейтип, руўхый дүньясын байытады. Быйылғы жылы балалар ушын көплеген көркем-әдебий шығармалар баспадан шықты. Әсиресе, «Қарақалпақ балалар әдебиятының антологиясы»ның жарық көриўи перзентлеримизге үлкен саўға болды. Себеби, бүгинги күнге шекем қарақалпақ әдебиятында балалар әдебия­тына арналған өз алдына антология ислеп шығылмаған еди. Буннан тысқары Жазыўшылар аўқамы, «Әмиўдәрья» журналы, «Қарлығаш» балалар журналы тәрепинен жас дөретиўшилер қәлемине тийисли шығармалар орын алған китаплардың баспадан шығыўы да биз ушын үлкен жаңалықлардан бири болды,-дейди филология илимлери докторы З.Бекбергенова.

Илаж соңында жазыўшы-шайырлар менен биргеликте фестиваль қатнасыўшылары өз ара пикир алмасып, жаңадан шыққан китапларды тамашалады.

 

Ж.ИСКЕНДЕРОВ,

ҚМУ журналистика қәнигелигиниң 4-курс студенти.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF