Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:20:17, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УЛЛЫ БАБАЛАРЫМЫЗҒА ҲҮРМЕТ

Сентябрь айының 24-сәнеси кең жәмийетшилик ўәкиллери үлкемиз тарийхындағы және бир умытылмас ўақыяның гүўасы болды. Бул күни Шымбай ра­йонына кире беристеги гүзар жол бойындағы «Үлкен қаңлы» елатына жыйналған министрлик, мәкеме-шөлкем, зыялылар қәўими, жаслар ҳәм бәрше халықтың жүзи қуўаныш, кеўиллери шадлық сезимлери менен жайнады.

Себеби, усы күни бул аймақта халқымыздың сүйикли перзентлери, XIX әсир қарақалпақ әдебиятының уллы тулғалары болған Күнхожа (шын аты Жийемурат) Ибрайым улы ҳәм Бердақ Ғарғабай улының символикалық қәбирлерине көркем мавзолей ҳәм оның жанынан дөретиўшилик музейи қурылысы питкерилип, халық ийгилиги ушын пайдаланыўға тапсырылды. 

Усы мәресимге бағыш­ланған салтанатлы илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов, Шымбай районы ҳәкими П.Ещанов, мийнет ветераны Қ.Камалов, «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық бөлими баслығы Ш.Уснатдинов, «Мәҳәлле» қайыр­қомлық қорының Шымбай ра­йонлық бөлими баслығы Б.Абдуллаевлар миллий әдебиятымыз, мәдениятымыз ҳәм тарийхымызда Күнхожа ҳәм Бердақ шайырлардың тутқан орны, дөреткен шығармалары ҳаққында кең түрде шығып сөйлеп, қарақалпақ халқы ҳәм әдебиятына көрсетип атырған аталарша ғамқорлығы ушын Президентимиз Ш.Мир­зиёев ҳәм қурылыс жумысларын тез ҳәм сапалы қурып питкерген қолы гүл қурылысшыларға өзлериниң шексиз миннетдаршылықларын билдирди. Илажда Қарақалпақстан халық шайыры Г.Матьякубова усы тарийхый ўақыяға бағышланған өзиниң жаңа қосығын жыйналғанларға оқып берди.

Соңынан символикалық қәбир тасы басында уллы шайырлар Күнхожа Ибрайым улы ҳәм Бердақ Ғарғабай улы, сондай-ақ, қарақалпақ бақсышылық өнериниң тийкарын салыўшы Ақымбет бақсы ҳүрметине қуран-тилаўат оқылып, олар зыярат етилди. Сондай-ақ, илаж қатнасыўшылары көркем сөз зергерлери болған Күнхожа ҳәм Бердақ бабамызға арнап қурылған жаңа музейде болып, ол жердеги экспонатлар менен жақыннан танысты.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов қатнасты.

Ә.ОРАЗОВ, арнаўлы

хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF