Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:07:38, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲАЎАМЫЗДЫҢ ТАЗАЛЫҒЫН САҚЛАЙЫҚ

Өзбекстан Республикасының «Атмосфера ҳаўасын қорғаў ҳаққында»ғы Нызамы талабына муўапық атмосфера ҳаўасы ҳәр түрли патасланыўдан қорғалыўы шәртлиги белгиленген.

Усыған байланыслы республика аймағында жумыс ислеўши мәкеме ҳәм кәрханалар және пуқаралар атмосфера ҳаўасының патасланыўына жол қоймай, оны таза сақлаўға миннетли. Атап айт­қанда, ҳаўа тийкарынан тәбийғый ҳәм антропоген жағдайда патасланады. Антропоген жағдайда патасланыўлар инсаният қатнасында мәкеме ҳәм кәрханалардың жумыс ислеўи дәўиринде пайда болады. Бунда мәкеме ҳәм кәрханалардағы үскенелер менен станоклар ҳәм автотранспорт қураллары тийкарғы патаслаўшы дерек болып есапланады.

Кейинги жыллардағы статис­тикалық есабатларға қарасақ, атмосфера ҳаўасына шығарылып атырған зыянлы шығындылардың басым көпшилик муғдары (дерлик 60 проценти) автотранспорт қураллары үлесине туўра келип атыр. Усыған байланыслы ҳәм «Атмосфера ҳаўасын қорғаў ҳаққында»ғы Нызам талабына муўапық, Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң 2015-жыл 15-августтағы арнаўлы бийлиги ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў минис­трликлериниң 2018-жыл март айының 28-сәнесиндеги қоспа буйрықлары тийкарында республика аймағында еки басқышлы «Таза ҳаўа» режесин өткериў белгиленди.

«Таза ҳаўа» режесиниң екинши басқышын өткериў ўақтында республика аймағындағы жол ҳәрекети қәўипсизлиги постлары менен магистрал жолларда ҳәрекетленип атырған автотранспорт қуралларының атмосфера ҳаўасына шығарып атырған зыянлы шығынды муғдарының экологиялық нормативке сәйкеслигин газоанализатор ҳәм дымометр приборлары ар­қалы әсбаплық өлшеў жумыслары өткерилмекте.

Тәбиятымыздың ажыралмас бөлеги болған атмосфера ҳаўасы инсаният пенен ондағы барлық тиришилик ушын зәрүр болғанлығы себепли, ол таза тәбийғый ҳалында сақланыўы шәрт, бул күнделикли өмир ҳәм нызам талабы. Сол себепли, мәкеме ҳәм кәрхана басшылары менен барлық хызметкерлерин ҳәм пуқараларды «Атмосфера ҳаўасын қорғаў ҳаққында»ғы Нызам талабын булжытпай орынлаўға ҳәм ҳәзирги өткерилип атыр­ған «Таза ҳаўа» режесине белсене қатнасыўға шақырамыз.

К.ЖОЛДАСОВ,

Ж.КАЗАКОВ,

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған

орталықты қорғаў комитети қәнигелери. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF