Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:13:14, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НӘПСИГЕ ЕРК БЕРСЕҢ...

Еркиң күшли болса, ҳәр қандай жолда турмыстың ашшы-душшысынан сүринбей өтиўиң де, би­йик шоққыларға ерисиўиңеде мәдет болады. Ал, нәпсиңди тыя алмай, еркиңди берип қойсаң, ойламағанда жынаятқа қол урғызады. Еле қырық жас­қа тола қоймаған үш перзенттиң әкеси Азатбай Орынбаев атасы Кераматдийинниң үйинде егиў ушын сақлап қойған туқымларының арасынан 3 дана кендир туқымын таўып алды.

 

Атасы 2013-жылы қайтыс болған еди. Ол 2014-жылы май айында үйиниң арқа тәрепиндеги тамарқа жерде жайласқан қоймахана ишине бул туқымларды екти. Буннан өсип-жетистирилген 2 грамм жапырақларынан таярланған нәшебентлик марихуананың 1,60 грамын шегип жоқ етеди. Ал, қалғаны 2014-жыл 2-июль күни ҳуқық қорғаў уйымы хызметкерлери тәрепинен үйи тексерилгенде таўып алынады. Қалыс гүўа ретинде соралған өмирлик жолдасы Д.Жарменова болса, буннан пүткиллей бийхабар екенлигин билдирди. Ол бул жынаятты нәпсиге ерк берип өзи шегиў мақсетинде ислеген. Бирақ, сатыў яки басқаға бериў мақсети болмаған. Ҳақыйқатында Азатбай бул исиниң жынаят екенлигин, бул кендир өсимлигин егиў, сатыў, биреўге бериў нызам менен қадаған етилгенин биле тура өзи шегиў ушын жасырын түрде «не қылар дейсең, ҳешким билмейди» деп ислеген. Көпшилик ўақытта усындай арқайынлық пенен әмелге асырылған ислердиң кейни өкинишке айланып, жынаят иси ашылғанда пушайманлыққа алып келеди. Азатбай да «ким билер дейсең» деп ислеген иси ақыбетинде перзентлеринен, бала-шағасынан жырақта қамақ жазасын алыўына гирипдар болды. Ол 6 жылға еркинен айырылды.

Заманымыз тыныш, турмысымыз абадан. Буның қәдирине жетиўимиз, бүгингидей пәраўан турмыста жасап, перзентлеримизди камалға келтирип, ертеңги келешегимиздиң мазмунына айландырыўымыз өзимизге пайлы.

Б.ЖОЛДАСБАЕВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF