Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:32:05, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МОЙНАҚТА МУЗЫКА ФЕСТИВАЛЫ: ЕСКИ ЖАҒЫСТА  ЖАҢЛАҒАН НАМАЛАР

14-сентябрь күни Мойнақ районындағы дүньяға белгили «Кемелер қойымшылығы» жанында Арал машқалаларына бағышланған «Стихия» атамасында абстракт электрон музыкалар фестивалы болып өтти.

«Centil Law Film», «Trend Setter», «Peop1e Travel» шөлкемлериниң басламасы және Өзбекстан Республикасы Туризмди раўажландырыў бойынша мәмлекетлик комитети, БМШның Раўажланыў бағдарламасы жәрдеминде Орайлық Азияда биринши мәрте өткерилген фестивальға республикамыздың барлық аймақларынан, қоңсылас еллер, сондай-ақ, АҚШ, Франция, Германия, Россия, Израиль, Түркия, Қытай сыяқлы мәмлекетлерден саяхатшылар, «National Geographic», «Calvert», «Mixmag Russia», «Первый канал (Россия)» сыяқлы ғалаба хабар қураллары ўәкиллери, блогерлер келди.

Фестивальдың ашылыў салтанатында шығып сөйлеген Мойнақ районы ҳәкими С.Данияров ра­йон халқының жасаў жағ­дайын жақсылаў, халықтың абадан турмыста жасаўы ушын Президентимиз және ҳүкиметимиз тәрепинен әмелге асырылып атыр­ған әмелий жумыслар, аймақтың туризм потенциалын арттырыў, бул арқалы елимиз экономикасының раўажланыўына мүнәсип үлес қосыў ушын исленип атырған жумыслар ҳаққында айтып өтти. Сондай-ақ, фестиваль шөлкемлестириўшилери ҳәм қатнасыўшыларына миннетдаршылық билдирип, бүгин Арал бойының қайтадан жанланып атырғанын атап өтти.

Буннан соң Maria Breslavets, Dasha Redkina, HVL, Interchain, Orgatanatos, SHMN сыяқлы электрон музыка шеберлери ҳәм топарлары тәрепинен Арал теңизине бағышланған абстракт музыкалар жаңлай баслады.

Фестиваль шеңберинде қарақалпақ халқының ата-бабалардан мийрас болып киятырған миллий өнерментшилик көргизбеси де көп санлы туристлерде үлкен қызығыўшылық оятты.

Шүлен қазанларда миллий тағамлардан палаў ҳәм балықтан бир неше түрли тағамлар таярланып, фестивальға келген мийманларға тарқатылды.

Фестивальға жоқары дәрежеде таярлықлар көрилгенлигин айрықша атап өтиў орынлы. «Мойнақ маягы» әтирапында қурылған миллий қара үйлер, фестивальға келген мийманлар ушын жаратыл­ған шараятларға жоқары баҳа бериўге болады.

Фестивальдың Мойнақ районында өткерилиўинде де терең мәни бар. Фес­тиваль мәмлекетимиз, әсиресе, район халқы турмысында умытылмас ўақыя болды, десек қәтелеспеген боламыз. Өйткени, бул арқалы елимиз және бир мәрте дүнья жәмийетшилигиниң итибарын өзине қаратты.   

Усы күни «Кемелер қойымшылығы»ның әтирапы ҳәр қыйлы реңли шырақлар менен түрленип, Арал теңизиниң қурыған ултанына жан бағышлағандай сезилди.

Ислам  Матеков,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң шолыўшысы.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: фес­тивальдан көринислер.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF