Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 03:11:06, 08.08.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МӘМЛЕКЕТ  МҮЛКИНЕ ЗЫЯН  КЕЛТИРГЕНЛЕР

Нөкис қаласында жайлас­қан «QURILIS TAU KANI» жуўапкершилиги шекленген жәмийети баслығы лаўазымында ислеп келген Бувашов Қурал усы мәкемениң есапшысы Раметов Махсетулла менен өз-ара жынайый тил бириктирип, мәмлекет мүлкин талан-тараж етиў арқалы көп муғдарда зыян келтирген.

«QURILIS TAU KANI» жуўапкершилиги шекленген жәмийетине басшылық еткен Қ.Бувашов Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2013-жыл 4-январьдағы «Аўыллық жерлерде үлги жойбарлар бойынша жеке тәртиптеги турақ-жайлар қурыўдың 2013-жылғы бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары тийкарында 2013-жыл 17-апрельде Шымбай районы тоғай хожалығы массиви аймағында 5 дана 4 ханалы үлги жойбарлар тийкарындағы турақ-жайларды қурыў бойынша өткерилген тендер таңлаўында жеңип шығып, «Қишлоқ қурилиш инвест» жуўапкершилиги шекленген жәмийети  Инжиниринг компаниясы Қарақалпақстан Республикасы фи­лиалы менен үлги жойбардағы турақ-жайларды 2014-жылдың февраль айына шекемги мүддетте қурып питкериў бойынша өз-ара шәртнама тийкарында қурылыс ислерин алып барған.

Лекин, «алтын көрсе периште жолдан шығады» дегениндей, Қ.Бувашов ҳәм М.Раметовлар өз-ара жынайый тил бириктирип, қурылысқа ажыра­тыл­ған қаржылардан көп муғдарда қурылыс ислерин ислегенлиги ҳаққында жалған мағлыўматлар толтырып, дийўал өриў, сыбаў, ҳәклеў, суў­ағарлар орнатыў ҳәм басқа да жумысларды сапасыз ислегенине қарамастан рәсмий ҳүжжет есапланған форма-2 актлерин ҳәм форма-3 есап бетлерин биле тура қәлбекилестирип ғана қоймастан, 2010, 2011, 2012 ҳәм 2013-жыллар даўамында салық салынатуғын объект­лерди жасырып, есабатларын кемейтип көрсетиў арқалы мәмлекет тәрепинен белгиленген салықларды, бас­қа да мәжбүрий төлемлерди төлеўден бас тартып, мәмлекет мүлкине көп муғдарда зыян жеткерген.

«Ислеген қылмысларымызды ҳеш ким билмейди», - деп ойлаған Қ.Бувашов ҳәм М.Раметовлардың бул нызамсыз ҳәрекетлери ҳуқық қорғаў уйым­лары хызметкерлери тәрепинен анықланып, олар белгиленген нызамшылық бойынша тийисли жазаларға тартылды.

«Қыңыр истиң қыйығы қырық жылдан соң да шығады» деген. Сол айтқандай, исленген ҳәр қандай нызамсыз ҳәрекет жуўапсыз қалмайтуғынын бәрқулла ядта тутыўымыз лазым.

А.АРЫСЛАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF