Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:48:23, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АҚ ХАЛАТЛЫ АЗАМАТЛАР САЎ БОЛСЫН!

Адамды гүлге мегзейди екен. Әсиресе, ол ойламаған жерден кеселликке шалынса, гүлге уқсап бирден солады да қалады. 2007-жылы туўылған балам Руслан Сағымбаевқа «Туўма жүрек пороки-ВПС» диагнозы қойылып, жүрек кеселлиги менен наў­қасланған еди.

Биринши рет 2014-жылы октябрьде, екинши мәрте 2016-жылы ноябрь айын­да Ташкент қаласындағы В.Ваҳидов атындағы республикалық қәнигелестирилген хирургия орайы жүрек кеселликлери бөлиминде жатып, аўыр операцияны бастан кеширди.

Барлық нәрсе басшының искерлигине байланыслы екенлигине сол жерде көзим жетти. Сол орай директоры, медицина илимлериниң докторы Ҳәкимжан Қабулжанович Абрамовтың басшылығында наўқастың ҳал-жағдайы сол ўақыттың өзинде үйренип шығылып, балама кешиктирместен операция иследи. Сонша үмитлериме бола операция жақсы шықты.

Баламның операциядан кейинги жағдайлары бойынша емлеў ислерин алып барған сол хирургия орайындағы емлеўши шыпакер Жамшиджон Тўлқинович Пирназаров ўақтын аямастан, бар билимин жумсап, тик аяқтан турып хызмет көрсетти. Өзлериниң әдиўли миннетлерин ҳақ кеўли менен атқарды. Нәтийжеде баламның емлери ҳәм операциясы жақсы нәтийжелерин берди.

Бул ушын жоқарыда атлары аталған медицина хызметкерлери менен бир қатарда мийирбийкелерине де өзимниң терең миннетдаршылығымды билдирип өтким келеди. Илайым, қоллары ҳеш қашан дәрт көрмесин. Мудамы халық алғысына бөлене берсин.

 Мадина  МЫРЗАБАЕВА,

Кегейли районы, «Жаңабазар» АПЖ тур­ғыны.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF