Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:47:29, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«АЛДЫ-САТТЫ» КЕСАПАТЫ

«Қәнәәт қарын тойғызар» деген гәп бийкар айтылмаған. Бирақ, барын базар етиўге үрдисленбеген гейбиреўлер қысым-қысым пул табыў ушын нызам менен қадаған етилген нәрселерге қол урып, соң жәбирин тартады.

1975-жылы Нөкис қаласында туўылған  Надыров Ильхам Равильевич жан қыйнамай мол-нобай дәрамат табыўдың ең аңсат жолын валюта «алды-саттысы» менен шуғылланыў деп билди. Ол 2014-жылдың 5-июли күни нөкисли танысы Т.Давлетов ҳәм дәслепки тергеў дәўиринде шахсы анықланбаған бир топар шахслар менен алдын-ала тил бириктирип, тийисли ҳуқық қорғаў уйымына арза менен мүрәжат еткен пуқара З.Хожаметоваға 25.000 АҚШ доллары муғдарындағы шет ел валютасын нызам менен белгиленбеген орынларда базар баҳасында нызамға қылап рәўиште алып, қымбат баҳада 76.250.000 есесине сатыў жолы менен жеке мәп көриўге қарар етеди. 2014-жылдың 5-июли күни саат 12:00 лер шамасында Нөкис қаласы, Палўаниязов көшесиниң 18-жай, 24-ханасында пуқара Т.Давлетов пенен дәме­гөйлик нийетлеринде пуқара З.Хожаметоваға көп муғдардағы АҚШ долларын алып бериў мақсетинде оннан 40.000.000 сум муғдарындағы миллий валютаны алып, пуқара Т.Давлетовтың басқарыўындағы «Матиз» маркалы, мәмлекетлик белгиси 95 V 260 АА болған автотранспорт қуралына жайластырып, жынаятты ақырына жеткериў мақсетинде усы автотранспорттан жынаят қуралы сыпатында пайдаланып, 2014-жылдың 5-июлинен 6-июль күнине шекем базар баҳасында 16.706 АҚШ доллары ҳәм 4350 Россия рубли көринисиндеги шет ел валютасын дәслепки тергеў дәўиринде анықланбаған бир топар шахслардан нызамға қылап рәўиште сатып алып, 6-июль күни саат 16:00 де жоқарыда көрсетип өтилген мәнзилде пуқара Т.Давлетов пенен бирге пуқара З.Хожаметоваға 16.000 АҚШ доллары көринисиндеги көп муғдардағы шет ел валютасын қымбат баҳада сатыў жолы менен өткизип атырған ўақытта ҳәм 9.000 АҚШ доллары ушын 36.250.000 сумды алып шығып атырған ўақытта ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлери тәрепинен иркилип, валюталар айғақлы зат ретинде алынған.

2014-жылдың 6-июлинде пуқара Т.Давлетовтың басқарыўындағы 2010-жылы ислеп шығарылған «Матиз» маркалы, мәмлекетлик белгиси 95 V 260 АА болған транспорт қуралын көзден өткериў нәтийжесинде 668 АҚШ доллары ҳәм пуқара И.Надыровтың Нөкис қаласы, Төрткүл гүзары, 14/1-жайы 19-ханасында өткизилген тинтиў нәтийжесинде 38 АҚШ доллары ҳәм 4350 Россия рубл­лери муғдарындағы шет ел валютасы айғақлы зат сыпатында алынған.

Өзбекистан Республикасы Орайлық банкиниң Қарақалпақстан Республикасы Бас басқармасының 2014-жыл 4-июль күнги 19-08/71 санлы мағлыўматнамасына көре айтып өтилген дәўирге 25.000 АҚШ доллары Өзбекистан Республикасы сумына салыстырғанда (1 АҚШ доллары 2316,27 сум) 57.906.750 сумды қураған.

Солай етип, жоқарыдағы жынайый ис-ҳәрекетлери менен И.Надыров Өзбе­кистан Республикасы Жынаят Кодексиниң 177-статьясы 2-бөлими, «б», «в» бәнтлеринде нәзерде тутылған жынаятты ислеген. Ақыбетинде бундай валюта «операцияларын» әмелге асырған ҳуқықбузарлар ислеген қылмысларына ылайық тийисли жазаларын алды. Яғный, И.Надыровқа қамақ жазасы та­йынланса, ал, Т.Давлетов басқарыўындағы жынаят қуралы — «Матиз» маркалы, мәмлекетлик белгиси 95 V 260 АА болған автотранспорт мәмлекет пайдасына өткизилди.

О.ЖУМАБАЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF