Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:27:15, 23.03.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲАЖ САПАРЫ:  ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ЗЫЯРАТТАН ҚАЙТТЫ

Ҳаж — динимиздиң тийкарғы әмеллериниң бири болып, қурбы келген мусылман оны өмиринде бир мәрте әмелге асырыўы парыз есапланады. Ҳаж — бул  шәриятта Каабада ибадат етиў, деп түсиниледи ҳәм динимиздиң бесинши үстини болып есапланады. Ҳаждың ўақты шаўўал, зулқаъда айлары ҳәм зулҳижжа айының басындағы он күн.

Усы жыл 6-август күни республикамыздан 153 пуқара мүбәрек ҳаж зыяратына жөнеп кеткен еди.

«Ҳаж — 2018» мәўсиминдеги Қарақалпақстан Республикасынан кеткен  пуқараларымызға Қарақалпақстан мусылманлары қазыятына қараслы Муҳаммад Мурат ийшан мешити имам-хатиби Я.Жумамуратов, Ийшан қала мешити имам-хатиби Ғ.Нажимов ҳәм Жамбасқала мешити имам-хатиби Д.Қлычевлар басшылық етти.

9-сентябрь күни олар ҳаж зыяратын тамамлап қайтып келди. Оларды Нөкис халықаралық аэропортында кең жәмийетшилик ўәкиллери, ҳажылардың туўған-туўысқанлары күтип алды.

Елимизде ҳажға барыўшыларды таңлаўда тийкарынан олардың материаллық ҳәм физикалық жақтан ҳаж сапарына таярлығы, алдын ҳажға бармағанлығы, ислам дини ҳәм ҳаж ибадаты ҳаққындағы түсиниклери, мәнаўияты, әдеп-икрамлығы, мәҳәллесиндеги абырайы, шаңарағындағы саламат орталығы, мәҳәлледеги социаллық-мәнаўий орталықты жақсылаўға қосып атырған үлеси, жолдан адас­қанларды саламат турмыс тәризине қайтарыў, олардың социаллық бейимлесиўине көмеклесиўине қаншелли таяр екенлигине үлкен итибар қаратылады. Бы­йылғы ҳаж сапарына бар­ғанлардың да усындай инсанлар қатарынан таңланғаны айрықша әҳмийетке ийе болды.

— Мен көптен берли Мекке қаласына барып, мүқаддес Каабаны таўап етип зыярат етиўди нийет ететуғын едим. Мине арзыўларым усы жылы әмелге асты. Буннан шексиз қуўанышлыман. Бизлердиң сапарымыз оғада жақсы  шөлкемлескенлик пенен өтти.

Бизлер Мекке ҳәм Мадина қалаларында елимиздиң аманлығы, тынышлығы ҳәм раўажланыўы, балаларымыздың келешеги ушын дуўа етип, ел-журтымыздың аманлығын тилеў бахтына миясар болдық. Зыярат даўамында Мадина қаласы жанындағы Уҳуд таўы ҳәм Қиблатайн (еки қублалы) мешитлерин зыя­ратладық. Дин ҳаққындағы билимлеримиз кеңейип, зыярат етиў орынлары туўралы бир қатар мағлыўматларға ийе болдық.

Усындай шараятларды жаратып берген Президентимизге айрықша миннетдаршылығымызды билдиремиз. Елимизди еле де раўажландырыў, жасларымызды саўап ислерге баслаў, оларды дурыс жолға бағдарлаўға ақылымызды, билимлеримизди, турмыс тәжирийбелеримизди аямаймыз,-дейди ҳажы Ж.Жолдасбаев.

Биз де бул пуқараларымыздың әмелге асырған ҳаж зыяраты, елимиздиң тынышлығы ҳәм раўажланыўы жолында еткен ибадатлары, дуўалары қабыл болыўын тилеймиз.

 

Қарақалпақстан хабар агентлиги.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF