Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:48:51, 16.06.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ҚАРАҚАЛПАҚЛАР — МИЙМАНДОС ХАЛЫҚ» - ДЕЙДИ ЯПОНИЯЛЫ ТРЕНЕР АРИСА КИТАМОРИ

Ариса Китамори  — 1990-жылы Японияның  Саппоро қаласында дүньяға келген. Япония халықаралық бирге ислесиў агентлигиниң волонтёры. Каратэ-до шотокан түри бойынша 2 ДАН қара белбеў ийеси.

2016-жылдың ноябрь айында республикамызға келип, Қарақалпақстан каратэ федерациясында тренерлик етип, елимиз жасларына каратэ спортын үйретиўге жақыннан жәрдем берип келмекте.

— Қарақалпақстанға деген дәслепки көзқарасым өзгеше еди. Қалай жумыс алып бараман, қарақалпақ халқы қандай болады екен, деген ойлар қыялымнан кешти. Бирақ, келип өз жумысымды баслағанымнан соң усы елдиң бир қызындай тез үйренисип кеттим. Қарақалпақ халқының үрп-әдет, дәстүрлери, адамлардың миймандослығы, туўры сөзлилиги жағынан бизиң халыққа уқсаслық тәреплери жүдә көп екенлигин сезиндим. Ҳәттеки, өзимниң жасап атыр­ған Саппоро қаласының халқына қарағанда қарақалпақлар мийирман халық десем лап болмас. Себеби, мен емин-еркин, ҳеш нәрсеге мүтәжлик сезбей жасап киятырман. Қарақалпақстан Республикасы Каратэ федера­циясы президенти Ҳамидулла Қәлимбетовтың басшылығында қарақалпақ каратэшилери 2017-жылдың апрель, ноябрь, 2018-жылдың апрель айларында Ташкент қаласында болып өткен Өзбекстан чемпионатларына, кубок жарысларына жақсы таярлықлар менен қатнасып, жоқары нәтийжелерге еристик.

Және, дүньяға белгили И.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музе­йин тамашаладым. Бай тарийхый, мәдений мийрасларыңыз менде өзгеше мақтаныш сезимлерин пайда етти. Халқыңыздың миллий дәстүрлери, миллий тағамлары да мени таң қалдырды. Әсиресе, гүртиктиң дәми басқаша екен.

Менде халқыңыздың уллы байрамы — Өзбекстан Республикасының ғәрезсизлиги байрамы жүдә жақсы тәсирлер қалдырып келмекте. Быйылғы ғәрезсизлик байрамын да қарақалпақ дия­рында халқыңыз бенен жақсы күтип алыўды нийет еткенмен.

Бул уллы байрам үлкен-үлкен қуўанышлар алып келе берсин. Халқыңыз абат, елиңизде мудамы тынышлық болыўын тилеп қаламан.

Жазып алған: Р.АРЗИЕВ,

арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: А.Китамори.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF