Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:19:46, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТЕЗ,  САПАЛЫ  ҲӘМ ҚОЛАЙЛЫ

Сиз тәбийғый газден пайдаланғаныңыз ушын төлемди әмелге асырып пуқаралық миннетиңизди орынламақшысыз. Буның ушын алдын аймақлық газ тармақлары мәкемесине барыўыңыз, ол жерде саатлап нәўбетте турып, сизде бар болған қарыздарлықты анықлаўыңыз, қарыздарлық суммасын анықлағаннан соң хызмет көрсетиўши банк кассасына барып төлемди әмелге асырыўыңыз керек болды. Әмелге асырылған төлемди дизимнен өткериў ушын және мәкемеге қайтып барыўыңыз лазым.

 Бунда сиз бириншиден «алтын»нан қымбат ўақыт, жол ушын кеткен қәрежетлерди жойтасыз. Бул ўақытты сиз шаңарағыңыз ҳәм өзиңизге пайда келтиретуғын жумысларыңызға сарплаўыңыз мүмкин еди. Мәмлекетлик хызметлер орайлары барлық хызметлер бир жер арқалы көрсетилетуғын өзине тән орай болды. Буның ушын сиз орайға қәдем таслап хабарлассаңыз болды, барлық тийкарғы мәмлекетлик хызметлер тез, қолайлы, айқын ҳәм сапалы принциплер тийкарында көрсетиледи.

2018-2020-жылларда Мәмлекетлик хызметлер орайлары арқалы 58 түрдеги мәмлекетлик хызметлердиң басқышпа-басқыш көрсетилиўи белгилеп берилген болып, усы жылдың 1-апрель сәнесинен баслап пуқараларға 13 түрдеги хызметлер көрсетилип басланды.

Тахтакөпир районы мәмлекетлик хызметлер орайы арқалы алыс орынларға шығыў арқалы мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў шөлкемлестирилген.

2018-жылдың 1-январь сәнесинен баслап орай арқалы жәми 2100 мәмлекетлик хызметлер көрсетилди. Соннан пуқараларға 1313 ҳәм исбилерменлерге 787 мәмлекетлик хызметлер көрсетилип, 250 хызмет район ора­йынан алыс аймақлар­ға шығып, көшпели мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў арқалы әмелге асырылды.

Соның менен бирге, орай тәрепинен 254 исбилерменлик субъектлери мәмлекетлик дизимнен өткерилип, соннан 34 исбилерменлик субъектлери базар комплекси ҳәм алыс орынларға шығыў ар­қалы көшпели дизимнен өткерилди.

Буннан басқа да орай тәрепинен халыққа Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-декабрьде «Халыққа мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын түп-тийкарынан реформалаў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы ҳәм де «Өзбекстан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мәмлекетлик хызметлер агентлиги жумысын шөлкемлестириў ҳаққында»ғы қарарының әҳмийети ҳәм Мәмлекетлик хызметлер орайы тәрепинен пуқараларға көрсетилип атырған хызметлердиң түрлерин түсиндириў мақсетинде ра­йон аймағында шетки аўыл ҳәм мәҳәллелерде 62 мәрте ушырасыўлар, дөңгелек стол сәўбетлери ҳәм де семинар-тренинглер өткерилип, халыққа 4600ден зыят буклетлер тарқатылды. Бундай унамлы жумыслар тәжирийбе ҳәм үйренилген әмелиятлар халқымызға тез ҳәм сапалы мәмлекетлик хызметлерин көрсетиўде өз нәтийжесин бериўи анық.

 Т.ЖУСИПОВ,

Тахтакөпир районы  мәмлекетлик хызметлер орайы қәнигеси.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF