Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 00:48:34, 21.04.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ШОМАНАЙЛЫЛАРДЫҢ АЯҚ АЛЫСЫ ШЫЙРАҚ...

Жыл сайын елимизде жаңалықлар, өзгерислер жүз берип атыр. Қала ҳәм аўылларымызда жаңа имаратлар бой тиклеп, халықтың турмыс шараяты жақсы тәрепке өзгермекте.

Бундай ийгиликли ислерде энергетика тараўы хызметкерлери шетте қалып атырған жоқ. Атап айтқанда, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 29-марттағы «Абат аўыл бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманын орынлаў мақсетинде «Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийетине қараслы районлық бөлимлеринде ири көлемдеги жумыслар әмелге асырылмақта.

Жумысты шөлкемлестириў, график кестесинде белгиленген тапсырмаларды орынлаўда Шоманай районлық электр тәмийинлеўши кәрханасы хызметкерлери бас­қаларға үлги болмақта. Негизинде, райондағы «Кетенлер» ҳәм «Мамый» аўыл пуқаралар жыйынлары «Абат аўыл бағдарламасы»на киргизилип, бүгинги күнде қурылыс жумыслары бир тегис жүргизилмекте.

Шоманай районлық электр тәмийинлеўши кәрханасының бас инженери Фарҳад Мурзамуратов пенен «Мамый» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында исленип атыр­ған жумыслардың барысы менен таныстық. Бул жердеги объектлерге жуўапкер уста И.Бекимбетов шәкиртлери менен әдеўир жумыс­ты бир ийиннен атқарып жүр екен. Аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Тоғай» аўылында 3 дана трансформатор пунктлерине ҳәм узынлығы 3 километр 700 метр аралыққа ҳаўа узатыў тармақларына ири оңлаў жумыслары, 5 километр 100 метр аралыққа заманагөй СИП тармағын тартып, реконструкциялаў, қуўатлылығы 100 кВА ҳәм 160 кВА КТП маркалы еки трансформатор пунктин жаңадан орнатыў айтар аўызға аңсат түйилсе де, оны орынлаў оңай емес. Бөлим устасының талапшаңлығы, хызметине жуўапкершилиги, шәкиртлери электромонтёрлар Д.Әўезов, Н.Жумабаев, К.Қыдыровлардың марапатын берип, аўызбиршиликте ислесиўи, усындай ири көлемдеги жумыстың сапалы ҳәм өз мүддетинде орынланыўына ерисилди. Олардың мийнети нәтийжесинде «Мамый» АПЖ аймағында жасаўшы 220 шаңарақ, мектеп, мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси ҳәм 4 исбилерменниң саўда орынлары сапалы электр энергиясы менен тәмийинленди. Аўыл халқы олардың хызметинен рийза.

Ал, «Кетенлер» АПЖ «Тажен ой» аўылы участкасындағы қурылыс жумысларына бөлим устасы Қ.Оразбаев басшылық етип атыр. Бул аўылда да тилге тийек етерликтей жумыслар исленген. Көп жыллардан берли қалыўсыз хызмет атқарған 106-трансформатор пунктиндеги 63 кВА тармақ трансформатор орнына 100 кВА заманагөй үлгидеги трансформатор  жаңадан орнатылды. Жоқары кернеўли 2 километр 100 метр аралыққа 10 кВ «Кетенлер» ҳаўа тармағына 20 дана темир-бетон бағаналар орнатылып, ири оңлаў жумыслары жүргизилди. Буннан тыс­қары, 2 километр 300 метр аралыққа 10 кВ ҳаўа тармағына ири оңлаў, 3 километр 370 метр аралыққа 0,4 кВ ҳаўа тармағына реконструкция жумыслары исленип атыр. Ең баслысы, бундай жаңаланыўлар аўыл турғынларын электр энергиясы менен тәмийинлеўди жақсылады.

­ Бәҳәр, гүз, қыс мәўсимлеринде жаўын-шашын, қарына қосыла дүбелей, даўыл турса, электр линиялары басымға шыдамай насазлықлар келтирип шығарады. Тәбияттан келген апатшылықтан авария бирнешше жерде жүзбериў итималы жоқ емес. Сол себепли, авария болған жерлердеги насазлықларды бирден оңлаўдың илажы болмайды. Лекин, усыған қарамастан авариялық хызмет бригадасының электромонтёрлары ҳәрдайым үлгерип жүр. Жаңадан тартылған кабель линиялары, трансформаторлар тутыныўшыларымызға қосымша жүклемени тең бөлистирип беретуғынлығына исенемиз, - дейди районлық электр тәмийинлеўши кәрханасының бас инженери Фарҳад Мурзамуратов.

Кәрханада гүз-қыс мәўсимине таярлық жумыслары тасты­йықланған кесте тийкарында алып барылмақта. Үстимиздеги жылда 28 трансформатор пунктине ири оңлаў жумыслары ислениўи тийис болып, ҳәзирги күнде 18ине оңлаў жумыслары исленди. Буған қосымша 27 километр 500 метр аралыққа 10 кВ ҳаўа тармағын ири оңлаў жумысларынан 14 километри сапалы жуўмақланды. Ал, 40 километр 0,4 кВ ҳаўа тармағына ири оңлаў жумысларынан ҳәзирги күнде 18,8 километри табыслы жуўмақланды.

Халықтың электр энергиясына деген талабын жақсылаў мақсетинде кәрхана хызметкерлери тастыйықланған кестеден изден қалмаўға тырысып атыр.

 Қ.РЕЙМОВ,  өз хабаршымыз.

Шоманай районы.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF