Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:58:02, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«АГРОКОМПЛЕКС ҚАРАҚАЛПАҚСТАН»  ҚОСПА КӘРХАНАСЫНДА

Бүгин мәмлекетимиз ири қурылыс ҳәм дөретиўшилик ислер майданына айланған. Елимиздиң барлық аймақларында жүз берип атырған ири өзгерис ҳәм жаңаланыўлар кимниң болса да ҳәўесин келтирип, бәршени ийгиликли мақсетлерге қарай талпындырады.

Әсиресе, исбилерменлик субъектлерине Президентимиз Ш.Мирзиёев басшылығында республика ҳүкимети тәрепинен жаратылып берилип атырған қолайлылық ҳәм жеңилликлер аймақларда жаңа өндирис кәрханаларының көбейиўи ҳәм усы арқалы жумыссыз пуқаралардың бәнтлигиниң тәмийинлениўине өзиниң унамлы тәсирин тийгизбекте.

Усындай жаңадан шөлкемлестирилип атырған кәрханалардың бири сыпатында Тахтакөпир районы «Қараой» елаты аймағында қурылып атырған «Агро­комп­лекс Қарақалпақстан» Өзбекстан-АҚШ қоспа кәрханасын атап өтсек болады.

Халыққа тийкарынан гөш ҳәм сүт өнимлерин жеткерип бериўди мақсет еткен кәрханаға район ҳәкимлиги тәрепинен өткен жыл ақырында 500 гектар егислик, 1000 гектар жайлаў жерлери ажыратылып, бүгинги күнге шекем бул егислик майданларға ҳәрқыйлы от-жемлик егинлери егилип, оларға агротехникалық қәделерге сай тәрбия жумыслары жүргизилмекте. Сондай-ақ, хожалықтың материаллық-техникалық базасын беккемлеў мақсетинде 6 гектар майданда қарамал ҳәм қойлар ушын заманагөй қысқы ҳәм жазғы қоралар, гөш ҳәм сүтти қайта ислейтуғын цех, гүриш, ун ҳәм аралас от-жем ислеп шығаратуғын қаразлар, устаханалар, кеңсе хызметкерлери ҳәм жумысшылардың дем алыў ханаларының қурылыслары қызғын пәт пенен алып барылмақта. Жумыслардың бундай қызғын жүргизилиўинде Қытай ҳәм Беларусь мәмлекетлеринен сатып алып келинген заманагөй техникалардың атқарып атырған хызмети айрықша болмақта.

 

 Ә.ОРАЗОВ, арнаўлы  хабаршымыз. 

Тахтакөпир районы.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF