Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:32:14, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТӨЛЕЎ  ИНТИЗАМЫНА  ӘМЕЛ ЕТЕЙИК

Бүгинги күнде елимизде барлық тараўларда иске асырылып атырған реформалар менен бир қатарда коммунал төлем саласындағы төлем интизамын беккемлеў, судлар ҳәм басқа да уйымлар ҳүжжетлериниң  орынланыўын өз ўақтында тәмийинлеў бойынша әмелдеги нызамлылық және де раўажландырылмақта.

Атап айтқанда, 2018-жылдың 21-майындағы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң  «Энергия ресурсларын тутыныў, суў тәмийнаты ҳәм суў шығарыў хызметлерин көрсетиў, сондай-ақ, атқарыў жумысын  жүргизиў саласында төлем интизамын беккемлеўге байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы қарары қабыл етилип, онда Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы тәрепинен Өзбекстан Республикасы Мәлимлеме  технологиялары ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлиги, турақ жай коммунал хызмет көрсетиў министрлиги, «Өзбек­энерго» АЖ, «Өзтрансгаз» АЖ, сондай-ақ, басқа мәпдар министрликлер ҳәм мәкемелер менен биргеликте 2018-жыл 1-майдан баслап қарыздарлар, соның ишинде жеткерилип берилген энергия ресурслары, суў тәмийнаты ҳәм суў шығарыў хызметлери ҳәм де атқарыў ҳүжжетлери бойынша қарыздарлар ҳаққында бәрше ушын ашық мағлыўматлар базасы ислеп шығылды. Усы қарар менен Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Мәжбүрий орынлаў бюросының жоқарыда көрсетилип өтилген мағлыўматлар базасы арқалы қарыздарлық тексерилгеннен соң әмелге асырылатуғын ири питимлер ҳәм көрсетилетуғын хызметлер түрлери тастыйықланған болып, олар төмендегилерден ибарат:

 • көшпес мүлк пенен байланыслы болған питимлерди нотариал тастыйықлаў (алды-сатты, ижара, лизинг, инам етиў, исенимнама бериў ҳәм усы түрдегилер):
 • автотранспорт қураллары менен байланыслы питимлерди нотариал тастыйықлаў (алды-сатты, ижара, лизинг, инам етиў, исенимнама бериў ҳәм усы түрдегилер):
 • жаңа автотранспорт қураллары, соның ишинде, лизинг шәртнамалары бойынша сатыў:
 • көшпес мүлк ҳәм автотранспорт қуралларын сатып алыў ушын кредитлер бериў, соның ишинде  олар бойынша лизинг операциялары:
 • орынлаў ҳүжжетлери бойынша электрон-онлайн аукционларда мүлкти сатыў (электрон онлайн аукционда қатнасыў ушын буйыртпалар қабыл етиў):
 • меншиклестирилген көшпес мүлк объектлерин, жуўапкершилиги шекленген жәмийетлер устав қоры (устав капиталы)ндағы мәмлекет үлеслерин ҳәм де мәмлекет мүлкин ижараға бериў ҳуқықын электрон онлайн-аукционларда сатыў (электрон онлайн аукционда қатнасыў ушын буйыртпалар қабыл етиў):
 • жер участкаларына болған ҳуқықты мәмлекетлик дизимнен өткериў ҳәм тийисли гүўалық бериў:
 • биналар, имаратлар ҳәм көп жыллық терекликлерге болған ҳуқықларды мәмлекетлик дизимнен өткериў ҳәм тийисли гүўалық бериў:
 • көшпес мүлкке болған ҳуқықты мәмлекетлик дизимнен өткериў хаққындағы кадастр ислерин таярлаў:
 • халықаралық жолаўшы тасыў хызметлерин көрсетиў ушын авиа билетлерин ҳәм темир жол билетлерин сатыў (Өзбекстан Республикасы авиа билетлери ҳәм темир жол билетлеринен тысқары) — бунда қарыздарлықты тексериў суд яки мәмлекетлик орынлаўшы тәрепинен Өзбекстан Республикасынан шығыўға ўақтыншалық шеклеў орнатылғанда әмелге асырылады:
 • автотранспорт қуралларын мәмлекетлик дизимнен өткериў ҳәм қайта дизимнен өткериў:
 • автотранспорт қуралларын басқарыў ҳуқықын бериўши айдаўшылық гүўалығын бериў ҳәм алмастырыў:
 • хызметтиң айырым түрлерин әмелге асырыў ушын лицензиялар бериў ҳәм қайта рәсмийлестириў, сондай-ақ, лицензияларды қайта тиклеў ҳәм олардың әмел етиў мүддетин узайттырыў:
 • шет елде мийнет етиўди әмелге асырыў ушын рухсатнама бериў:
 • жеке тәртипте турақ жай қурыўға (реконструкция ислеўге) рухсат бериў:
 • биналар ҳәм имаратлар сыртқы көринисин өзгерт­тириўди (фасадты оңлаў) келисиў:
 • объектти реконструкция етиў ҳәм қайта таярлаў ушын рухсатнама бериў:
 • қурылыс-монтаж жумысларын әмелге асырыў ушын рухсатнамалар бериў:
 • Өзбекстан Республикасының бажыхана шегарасы арқалы өткерилип атырған товарлардың бажыхана рәсмийлестириўи.

Бул көрсетип өтилген ири питимлерди әмелге асырыўға ҳәм тийисли хызметлер көрсетиўге рухсат, жеткерилип берилген энергия ресурслары, суў тәмийнаты ҳәм шығарыў хызметлери, сондай-ақ, мүлк түриндеги атқарыў ҳүжжетлери бойынша қарыздарлық тексерилгеннен соң, нәтийжеси менен қарыздарлық анықланбаған жағдайда бериледи. 

Физикалық ҳәм юридикалық тәреплерде қарыздарлық анықланған  жағдайда,  питимди әмелге асырып атырған яки хызметлер көрсетип атырған кәрханалар қарыздарға Бюроның мағлыўматлар базасынан алынған қарыз ҳаққында тийисли көширмелерин берип, питимди әмелге асырыў ҳәм хызметлер көрсетиўди қадаған етеди.

Сондай-ақ, усы қарар менен Бюроға физикалық тәреплердиң  жеткерилип берилген  энергия ресурслары, суў тәмийнаты ҳәм шығарыў хызметлери, атқарыў ҳүжжетлери бойынша қарызларды төлеўдиң қосымша түрлери, пуқаралардың қарыздарлығы барлығы ҳәм оның заманагөй  мағлыўмат-коммуникация технологияларынан, соның ишинде !M! хабарлар ҳәм 7!!D сораўларынан пайдаланған ҳалда төлеў тәртиби ҳаққында хабардар етиў түрлерин жаратыў ҳуқықлары берилген.        

Солай етип, жоқарыда келтирилип өтилген питимлерди дүзиў, айырым түрдеги финанс-кредит халық­аралық жолаўшы тасыў ҳәм мәмлекетлик хызметлеринен пайдаланыў ушын  энергия ресурслары, суў тәмийнаты, сондай-ақ, атқарыў ҳүжжетлери бойынша қарыздарлықты сапластырыў сыяқлы төлеў интизамына әмел етиў  кереклигин естен шығармаў керек.  

 Г.ЕРНИЯЗОВА,

Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы  жанындағы

Мәжбүрий орынлаў бюросы Қарақалпақстан Басқармасы аға инспекторы,

әдиллик кеңесшиси.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF