Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:26:18, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ОРЫМ-ЖЫЙЫН  ДАЎАМ ЕТПЕКТЕ

Дәрьямызда суўдың өткен жылға салыстырғанда аз болыўы республикамыз аўыл хожалығы тараўы хызметкерлерин әдеўир ойландырып таслады.

Әсиресе, өткен гүзде 925 гектар майданға бийдай туқымын сепкен Шымбай районы, «Майжап» елатының фермерлери буннан жәбир көрди. Лекин, бундай тәбият қыйыншылықларын талай бастан өткерген олар бир тегис шыққан ғәлле майданларына агротехникалық қәделерге сай тәрбия жүргизиўи нәтийжесинде атызларда мол өним топлаўға еристи.

Ҳәзирги күнлери аймақта жетистирилген зүрәәттиң бир де мысқалын сепситпей орып-жыйнап алыў ислерин қыз­ғын алып барып, бир қатар фермерлер мәмлекетлик шәртнама режесин ақ жүзли абырай менен орынлап шығыўға миясар болмақта. Солардың ишинде Бердақ Жуманазаров басқарған хожалық ағзалары 23 гектар жерден ел қырманына 60 тонна ғәлле тапсырып, орташа өнимдарлықты 30-35 центнерге жеткериў ушын мийнет етпекте.

 

Ә.ОРАЗОВ.

 

 Ҳәзирги күнлери республикамыз дийқанлары мыңда бир машақат пенен жетистирилген гүзлик бийдайды сепситпестен орып жыйнап алыў ислерин қызғын алып бармақта.

Елимиздиң арқа-шығыс аймағында жәўлан урып мийнет етип атырған Тахтакөпир районының фермерлери де мәмлекетимиздиң ғәлле қырманын еле де бәлентлетиўде өзлериниң жигерли жумыслары менен көзге түспекте. Әсиресе, бул жумыслар Дәўқара елатындағы жас фермер Исламбек Қабылбеков басқар­ған «Толыбай-Тахта» фермер хожалығында жақсы жолға қойылған.

 Ә.ОРЫНБАЕВ,

Тахтакөпир районы.

СҮЎРЕТТЕ: (солдан оңға қарай) жыйын ақсақалы Қазыбек Ибадуллаев комбайншы Жийенбай Бодықов ҳәм фермер Исламбек Қабылбеков.

Өткен жылы Тақыятас районындағы «Найман», «Кенегес» ҳәм «Сарайкөл» аўыллық пуқаралар жыйынларындағы 32 фермер хожалығы ағзалары 501 гектар жерге гүзлик бийдай туқымын сеўип, егилген майданлардан бир тегис нәл алыўға еристи. Бийдайға агротехникалық қағыйдаларға муўапық тәрбия жумыслары алып барылды.

2018-жылдың зүрәәти ушын райондағы 32 фермер хожалығында 1066 тонна бийдай өнимин жеткерип бериў бойынша контрактация шәртнамалары дүзилип, әдиллик министрлигинен дизимнен өткерилди. Район ҳәкимлиги ҳәм тийисли жуўапкер кәрханалардың басшылары менен қәнигелери өз ўақтында тийисли жәрдем көрсетип, олардың мәсләҳәтлери менен гүзлик бийдай егилген майданлардан жоқары өним алыўға ерисилди.

 Бийдай орым-жыйынында райондағы 3 отрядқа бириктирилген «Файзулла ата» фермер хожалығының Нью-Холланд, «Бага Назар Хожели» фермер хожалығының Доминатор-130, «Агроинтехника МТП» ЖШЖниң Сампо-SR-30-35 маркалы еки комбайны өнимли жумыс ислеп атыр.

Бүгинги күнге шекем «Найман» хожалығы 69 гектар майданнан режени артығы менен орынлады. Ал, «Кенегес» хожалығы 227 гектар майданнан 485 тонна бийдай тапсырыўы керек болса, ҳәзир ўақытқа соның 363,5 тоннасын, «Сарайкөл» фермер хожалығы ағзалары 205 гектарға туқым сеўип, соннан реже бойынша 437 тоннаның 393 тоннасын мәмлекетке тапсырыўға еристи. Тақыятас районында бийдай орым-жыйын жумыслары  даўам етпекте.

С.ҚЫДЫРБАЕВ,

Тақыятас районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF