Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:32:50, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚАБЫЛЛАЎДАҒЫ  ЖАҢА ӨЗГЕРИСЛЕР

Бүгинги күни республикамыздағы барлық жоқары оқыў орынларында 2018-2019-оқыў жылы ушын абитуриентлерди қабыллаў жумыслары қызғын түс алған. Әсиресе, быйылғы жылғы қабыллаў ҳәм тест сынақларына байланыслы киргизилген жаңа инновациялық өзгерислер бул бағдардағы жумысларды айрықша жуўапкершилик ҳәм пуқталық пенен орынлаўды талап етпекте.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң қабыллаў комиссиясының жуўаплы хаткери Фархат Қутлымуратовтан университетте бул бағдардағы жумыслар бойынша төмендегише мағлыўматлар алдық.

— Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 16-ноябрьдеги «Республика жоқары оқыў орынларына бакалавриатқа кириў тест сынақларын өткериў тәртибин жетилистириў ҳаққында»ғы ҳәм Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 3-апрельдеги «Өзбекстан Республикасы жоқары оқыў орынларының бакалавриатына оқыўға қабыл етиў ушын кириў тест сынақларын өткериў ҳаққында»ғы қарарларының талапларын орынлаў мақсетинде қабыллаў жумысларын шөлкемлескенлик пенен өткериў бойынша толық таяр ҳалатқа келтирилди. Атап айтқанда, абитуриент­лер ушын жоқары оқыў орнына кириў тәртиби ҳаққындағы Реже, тәлим бағдарлары, тәлим формасы ҳәм оқытыў тили бойынша қабыллаў квоталары, оларға муўапық тест сынақлары өткерилетуғын пәнлер комплекси ҳәм дөретиўшилик имтихан тапсырылатуғын тәлим бағдарлары, тест өткериў орны, дислокациясы ҳаққында мағлыўматлар, көрсеткишлер жайластырылған.

Ҳүжжет тапсырыўға келген абитуриентлер ҳәм олардың ата-аналары ушын мәсләҳәт орайлары шөлкемлестирилди. Мәсләҳәт ора­йында абитуриенттиң сораўларына толық жуўап бере алатуғын қәниге бекитилди. Сондай-ақ, ата-аналар ушын дем алыў ҳәм аўқатланыў орынлары хызмет көрсетпекте. Ал, шет елден ҳәм узақ ўәлаятлардан келген абитуриентлер ушын жатақханалар ажыратылған.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң «2018-2019-оқыў жылында Өзбекстан Республикасы Жоқары билимлендириў мәкемелерине оқыўға қабыл етиў ҳаққында»ғы қарарына муўапық, быйылғы жылда университет ушын қабыллаў квотасы 2403 етип белгиленген. Соннан бакалавриат ушын 47 тәлим бағдарына 2290 (570 грант, 1720 төлемли шәртнама тийкарында), магистратура ушын 24 қәнигеликке 113 (33 грант, 80 шәртнама тийкарында) орын ажыратылған. Бул көрсеткиш өткен жылға салыстырғанда 5 процентке, яғный 116 орынға көбейген.

Быйылғы оқыў жылында бакалавр тәлим бағдарында жаңадан «Туризм (хызмет бағдарлары бо­йынша)», магистратурада «Философия (қолланыў тараўы)» ҳәм «Дифференциаллық теңлемелер ҳәм математикалық физика» қәнигеликлери ашылды.

Сыртқы ҳәм кешки бөлим бо­йынша ажыратылған квотаның улыўма санынан келип шыққан ҳалда 30 процентке шекем тийисли ис бериўшилердиң усыныслары менен сыртқы ҳәм кешки бөлимди шөлкемлестириў нәзерде тутылған. Ис бериўшилердиң усыныслары тийкарында сыртқы бөлим бойынша 24, кешки бөлим бойынша 8 бакалавр бағдарында оқыўға қабыллаў режелестирилмекте. Мағлыўмат ушын айтып өтетуғын болсақ, сырт­қы ҳәм кешки бөлимде оқытыў төлемли шәртнама тийкарында әмелге асырылады.

Абитуриентлерден ҳүжжетлер 15-июньнан 15-июльге шекемги аралықта қабылланып, олар ҳаққындағы мағлыўматлар дизимге алыў дәптерине жазылып, абитуриенттиң электрон формадағы фотосүўрети ҳүжжет тапсырылған күнниң өзинде Мәмлекетлик тест орайы тәрепинен усынылған арнаўлы бағдарлама арқалы базаға киргизилмекте. Абитуриент ҳаққындағы мағлыўматларға 16-июльдан соң өзгерис ҳәм қосымшалар киргизиў қадаған етиледи.

Абитуриентлер тест сынақларын Нөкис олимпия резервлери колледжиниң 2-бинасында ҳәм «Айдын жол»дағы Олимпия ҳәм миллий спорт түрлери бойынша Нөкис жоқары спорт шеберлиги мектеби комплексиниң 4-бинасында 2 сменада тапсырыўы белгиленген.

Еслетип өтпекшимиз, быйылғы қабыллаў мапазына тийисли барлық мағлыўматлар karsu.uz веб сайтында жайластырылған.

Қабыллаў комиссиясына бекитилген хаткерлер тәрепинен абитуриентлерге тест сынақлары процесиндеги ўазыйпалары, ҳуқық ҳәм миннетлерин түсиндириў, тест сынақлары процеси бойынша мәсләҳәтлер, көрсетпелер берилмекте. Бизиң айтарымыз, ҳәр бир абитуриент қәнигелик таңлаўда алжаспай, өз билимлерине исенип, пуқта таярлықлар көриўиниң тәрепдарымыз.

 Жазып алған: Гүлнара  ЖҮГИНИСОВА,

Арнаўлы хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF