Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:11:20, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ШАЙЫР  ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ  БАҒЫШЛАНДЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубованың дөретиўшилигине бағышланған «Сөз ҳәм саз сыйқыры» темасында әдебий әнжуман болып өтти.

Илажға мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, шайыр ҳәм жазыўшылар, әдебияттаныўшы илимпазлар, жас дөретиўшилер, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Әнжуман қатнасыўшылары  дәслеп шайырдың өмири ҳәм дөретиўшилигине бағышланған ҳүжжетли фильмди тамаша етти.

Әдебий конференцияны Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев кирис сөз бенен ашып, елимизде Президентимиздиң басшылығында дөретиўши-зыялыларды, соның ишинде,  шайыр ҳәм жазыўшыларды қоллап-қуўатлаў бойынша әмелге асырылып атырған кең көлемли илажларға тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей, Президентимиздиң 2017-жыл 3-августтағы Өзбекстан дөретиўши зыялылары ўәкиллери менен ушырасыўында алға қойылған ўазыйпалардың орынланыўы бойынша бир қатар әҳмийетли ҳүжжетлер қабыл етилди. Президентимиздиң усы жыл 5-апрельдеги «Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилиўи буның айқын мысалы болып табылады. Бул әҳмийетли ҳүжжетте аўқам ағзаларының жәмийетлик-руўхый белсендилигин ҳәм жуўапкершилигин арттырыў, оларды жоқары дәрежедеги көркем шығармалар дөретиўге хошаметлеў, олардың материаллық ҳәм руўхый мәплерин қорғаў сыяқлы әҳмийетли ўазыйпалар белгиленген. Жазыўшылар аўқамы тәрепинен белгили жазыўшы-шайырлардың дөретиўшилигине бағышланған илажлар өткериў, олардың таңламалы шығармаларын басып шығарыў ҳәм оны кең жәми­йетшиликке таныстырыўға айрықша итибар қаратылмақта.

Усындай дөретиўши инсанлардан бири Өзбекстанға хызмет көрсеткен мәденият хызметкери, Қарақалпақстан халық шайыры Гүлистан Матякубова (Аннақлычева)  болып табылады. Белгили журналист ҳәм шайырдың бүгинги күнге 26 поэзиялық ҳәм прозалық топламы Ташкент ҳәм Нөкис қалаларындағы баспаларда өзбек, қарақалпақ ҳәм рус тиллеринде басылып шықты. Соның менен бирге, ол бир қатар киносценарийлердиң авторы есапланады. Оның қарақалпақ әдебиятындағы аўдармалары да китап оқыўшыларына кеңнен белгили.

Шайырдың туўылған күниниң 70 жыллығы тек республикамызда емес, ал, пүткил елимиз бойлап кең түрде белгиленбекте. Атап айтқанда, усы мүнәсибет пенен Өзбекстан Жазыўшылар аўқамында болып өткен илажда оның «Өзбекстан» баспасынан басылып шыққан үш томлық «Таңламалы шығармалар топламы» кең жәмийетшиликке таныстырылды.

Илажда Өзбекстан мәденият ҳәм көркем өнер институты Нөкис филиалының студентлери тәрепинен шайырдың қосықлары шеберлик пенен  оқылды.

Әнжуман шайырдың нама қосықларынан дүзилген концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар

агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF