Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:25:57, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПУҚТА ТАЯРЛАНҒАН  ҚЫСЫНБАЙДЫ

Жаздың жәзийрама ыссы күнлери басланыўы менен  тийисли мәкемелердиң жуўапкерли хызметкерлериниң гүз-қыс мәўсиминиң аязлы суўық күнлери азда болса ядынан көтериледи. Ата-бабаларымыз «Қыстың ғамын жазда көр» деп бийкарға айтпаған.

Сонлықтан да, «Ўздавэнергоназорат» инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими инспекторлары қадағалаў илажларында, мониторинглерде, мәкеме, кәрханаларда гүз-қыс мәўсимине таярлық көриў жумысларының орынланыўы бойынша әмелге асырылыўы тийис болған ўазыйпаларды тағы бир мәрте ескерткенди лазым деп табады.

Негизинде, ҳәр бир мәкеме, кәрханаларда гүз-қыс мәўсимине таярлық көриў бойынша жуўапкер шахслардың буйрық пенен бийкитилген қурамы, ис-илажлардың дүзилгенлиги болыўы шәрт. Сондай-ақ, көмир менен тәмийинлениўи бойынша дистрибюторлық орайларының техникалық жақтан тәми­йинлениўи, көмирдиң сақланыў жағдайы, социаллық тараў мәкемелери ҳәм халықтың турақ жайларына көмир жеткерип бериў режесиниң орынланыўы, билимлендириў, денсаўлықты сақлаў мәкемелеринде көмирди сақлаў ҳәм ақылға уғрас пайдаланыў жолға қойылғаны, ысытыў қазанларын көмир жағыўға қолайластырыўды орынланыўы керек. Буннан тысқары, магис­трал электр тармақлары, электростанциялары, социаллық тараў мәкемелеринде ыссылық ҳәм электр қурылмаларының техникалық жағдайы, қыс мәўсимине таярлық жумысларының орынланыўына жуўапкер хызметкерлер бекитилгени мақул болады.

«Ўзбекэнерго» акционерлик жәмийетиниң кесиминдеги кәрханаларда авариялық ҳалаттың алдын алыўға зәрүр болған аўысық бөлеклер,  оператив оңлаў топары ҳәм диспетчерлик хызметтиң өз ўазыйпаларына жуўапкершилик пенен қараўын ескертеди.

Әҳмийетли ўазыйпа саналған гүз-қыс мәўсимине таярлық жумысларында анықланған кемшиликлер толық сапластырылса, қыстың күнлери қысыныспаға түсиўдиң алды алынады.

Мәкеме, кәрханаларда гүз-қыс мәўсимине таярлық көриў жумысларында анықланған кемшиликлер ҳәр биримизди сергек тарттырыўы тийис. Себеби, аязлы күнлери халқымызды үзликсиз электр энергиясы менен тәмийинлеў, имаратлар ҳәм турақ жайлардың ыссы болыўы ушын өтип атырған күнниң ғәнийметлигин сезген ҳалда жумыс ислесек, алды­мызға қой­ған ўазыйпамызды орынлаған боламыз.

С.АЯПОВ,

«Ўздавэнергоназорат» инспекциясы Қарақалпақстан Республикасы

аймақлық бөлими инспекторы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF