Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:23:04, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИТИБАРЛЫ БОЛАЙЫҚ

Өрт ­ тилсиз жаў. 2018-жылдың 3 айы даўамында республикамыз аймағында 167 өрт пайда болып, бул өртлерден келген материаллық зыян 1 млрд. 722 млн. 220 мың 457 сумды қурайды. Пайда болған өртлердиң 150и пуқаралардың турақ жайларында келип шыққан. Олардың себеплерин таллап қарағанымызда 59 өрт жылытыў печьлериниң насазлығынан, 52 өрт итибарсызлықтан, 34 өрт электр үскенелериниң насазлығынан, 9 өрт балалардың шоқлығынан ҳәм 14 өрт басқа себеплерге көре пайда бол­ғанлығы анықланды.

Соның менен бир қатарда, апрель айының биринши 15 күнлигинде республикамыз аймағында 44 өрт пайда болып, бул жүзеге келген өртлер пуқараларымыздың итибарсызлығы ақыбетинде, қалаберсе, абаданластырыў ўақтында жыйналған қуўрақ от-шөплерди ҳәм тасландыларды жағып, қараўсыз қалдыр­ғанлығы ақыбетинде келип шықпақта. Мысалы, 6-апрель күни саат 01:36лар шамасында Шымбай районы «Қамысарық» АПЖ «Қурбан» аўылы 41-үйдиң 60 м2 мал қорасы ҳәм мал от-шөплери өрттен зыянланған, материаллық зыян 1.273,000 сумды қурайды. 9-апрель күни саат 16:26ларда Шоманай районы «Ақжап» АПЖ «Тәўекел-Ал-Азиз» фермер хожалығына қараслы 80 м2 ашық жер майданының қуўрақ от-шөплери жанған. 12-апрель күни саат 13:02де Мойнақ районы «Арал» МПЖ, Ҳамза көшеси 99-жайдың мал қорасының 60 м2 қамыс бастырмасы өрттен зыянланған.

Әлбетте, өртлердиң тийкарғы келип шығыўына ең дәслеп өзимиз себепши боламыз. Өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына әмел етпей, итибарсызлық нәтийжесинде келип шығады. Халқымызда «Өртти өширгеннен көре оның алдын алған абзал» деген гәп бар. Солай екен, өрттиң алдын алыў ушын ең биринши нәўбетте өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына толық әмел етиўимиз шәрт.

Айбек  ТАЖИМУРАТОВ,

ҚР ИИМ ӨҚБ бөлим баслығы, подполковник. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF