Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:48:39, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҒӘЛЛЕНИ ОРЫП- ЖЫЙНАЎҒА АРНАЛДЫ

Өткен гүзде жақсы нийетте «туқымың мың болсын» деп жерге туқым таслаған ғәллекешлеримиздиң мийнети ақланып, собығында сарғайған дәнге айланды. Демек, ғәллениң қырманы қызылланатуғын мәҳәллерде жетип келди.

Жуўапкершиликли мәўсимди шөлкемлескенлик пенен өткериў, ғәллени зая етпей жыйнап алыў ушын Төрткүл районында да унамлы жумыслар әмелге асырылды.

Кеше райондағы «Шорахан» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жайласқан «Төрткүлли Элёрбек Шахзодбек» фермер хожалығында гүзлик бийдайды орып-жыйнап алыўға бағышланған семинар-кеңес болып өтти. Семинарға тийисли тараў қәнигелери, фермерлер қатнасты.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, ғәллекешлеримиз алдында турған ўазыйпаларға кең түрде тоқтап өтти. Семинарда тараў қәнигелери фермерлерге ислениўи тийис ўазыйпаларға кең түсиниклер берди. Төрткүлли ғәллекешлер ра­йондағы 3050 гектар майданға егилген гүзлик бийдайды 8 отрядқа бириктирилген 11 дана комбайнда орып алыўды режелестирмекте.

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Төрткүл районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF