Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:27:59, 22.05.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҲҮКИМЕТ ҚАРАРЛАРЫ  МЕНЕН БЕРИЛГЕН САЛЫҚ ЖЕҢИЛЛИКЛЕРИ

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 12-апрель күнги «Мийўе-овощ, картошка ҳәм палыз өнимлерин сатып алыў ҳәм олардан пайдаланыў системасын жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы
  ПҚ-2520-санлы қарары тийкарында:

 2019-жылдың 1-январына шекем мийўе-овощ, картошка, палыз өнимлери ҳәм жүзимди қайта ислейтуғын жеке мүлк түриндеги кәрханалар, басқарыў тийислилигине қарамастан, заманагөй үскене ҳәм техноло­гияларды алып кириўде бажыхана төлемлеринен (бажыхана жыйымларынан тысқары) «Ўзбекозиқовқатхолдинг» компаниясы қурамына кириўши қайта ислеў кәрханалары бирден-бир социаллық төлемнен тысқары дәрамат салығы, юридикалық шахслар мүлк салығы, микрофирма ҳәм киши кәрханалар бирден-бир салық, мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден азат етилди.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 9-сентябрь күнги «2016-2020-жылларда республика фармацевтика санаатын және де раўажландырыў илажлары бағдарламасы ҳаққында»ғы ПҚ-2595-санлы қарары тийкарында:

-2021-жылдың 1-январына шекем дәри-дәрмақ өнимлерин ислеп шығарыўға қәнигелестирилген, усындай товарларды ислеп шығарыўдан түскен қаржылар үлеси есабат дәўири жуўмағы бойынша кеминде 60 процентти қураўшы мәкемелер пайда салығы ҳәм мүлк салығы, микрофирма ҳәм киши кәрханалар бирден-бир салық төлеминен, Республика жол фондына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден азат етилди.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 21-октябрь күнги «2017-2021-жылларда Аўыллық орынларда жаңаланған типтеги жойбарлар бойынша арзан турақ жайлар қурыў бағдарламасы ҳаққында»ғы ПҚ-2639-санлы қарары тийкарында:

-2022-жыл 1-январға шекем кесип алып ислеўши кәрханалар «Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖ менен дүзилген шәртнамалар бойынша пайдаланыўға таяр ҳалда тапсырыў шәртлеринде массивлерде үйлер, суў тәмийнаты объектлери ҳәм автомобиль жолларын қурыў бо­йынша жумыслар көлеми ушын — салықлардың барлық түрлеринен ҳәм мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден;

-қосымша ижарашы кәрханалар массивлерде үйлер, суў тәмийнаты объектлери ҳәм автомобиль жолларын қурыўға «Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖ менен шәртнамалар дүзген бас кесип алып ислеўши кәрханалар менен дүзилген контрактлар бойынша олар тәрепинен орынланған жумыслар көлеми ушын бирден-бир салық төлемин төлеўден;

-қурылыс материаллары ҳәм әсбап-үскенелер ислеп шығарыўшы кәрханалар, сондай-ақ, оларды тасыйтуғын кәрханалар пайдаланыўға таяр ҳалда тапсырыў шәртлеринде үйлер қурыў ушын;

-«Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖине ҳәм «Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖ менен шәртнамалар дүзген бас кесип алып ислеўши кәрханаларға қурылыс материаллары ҳәм әсбап-үскенелерди реализация қылыў ҳәм оларды тасыў көлемлери ушын қосылған қун салығы, бирден-бир салық төлеми ҳәм мәмлекетлик мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден;

«Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖ — салықлардың барлық түрлерин ҳәм мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажратпалар төлеўден «Қишлоқ қурилиш лойиҳа» ЖШЖ — «Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖ менен дүзилген шәртнамалар бойынша үйлер, инженерлик-транспорт коммуникациялары ҳәм инфраструктура объектлерин қурыў бойынша орын­ланған жойбар-қыдырыў жумыслары көлемлери ушын - қосыл­ған қун салығын төлеўден;

«Ўзсаноатэкспорт» АЖ — 7-қосымшағаҲ муўапық республикада ислеп шығарылмайтуғын, шеттен алып келинетуғын ағаш-тахта материаллары, тамға жабылатуғын металл листлер ушын бажыхана төлемлеринен (бажыханада рәсмийлестириў жыйымларынан басқа), сондай-ақ, Министрлер Кабинети тәрепинен тастыйықланған дизим бойынша басқа қурылыс материаллары ушын, олар «Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖине сатылғанда қосылған қун салығын төлеўден;

«Тошкент қишлоқ қурилиш сервис» ЖШЖ ҳәм транспорт кәрханалары — металл листлерди қайта ислеў ҳәм оларды «Қишлоқ қурилиш инвест» ИК ЖШЖине жеткерип бериў бо­йынша жумыслар көлеми ушын — қосылған қун салығы, бирден-бир салық төлеми ҳәм мәмлекет мақсетли фондларына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден азат етилген.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 21-декабрь күнги «2017-2019-жылларда тоқымашылық ҳәм тигиў-трикотаж санаатын және де раўажландырыў илажлары бағдарламасы ҳаққында»ғы ПҚ-2687-санлы қарары тийкарында:

-2020-жылдың 1-январына шекем микрофирмалар ҳәм киши кәрханалар ушын пайда салығы ҳәм мүлк салығын төлеўден, бирден-бир салық төлеминен, Республика жол фондына мәжбүрий ажыратпалар төлеўден азат етилген.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 26-декабрь күнги «2017-2019-жылларда таяр өним түрлери, аўысық бөлеклер ҳәм материаллар ислеп шығарыўды локализация прогноз жойбарларын әмелге асырыўды даўам етиў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-2698-санлы қарары тийкарында:

-локализация жойбарлары бойынша ислеп шығарылған өним бөлегинде юридикалық шахслардың пайда салығы, бирден-бир салық төлемин төлеўден азат етилген.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 10-декабрь күнги «Халыққа транспорт хызметин көрсетиў ҳәм де қалалар ҳәм аўылларда автобусларда жолаўшылар тасыў системасын және де жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-2724-санлы қарары тийкарында:

-2022-жылдың 1-январына шекем болған мүддетке жолаўшыларды қала әтирапында ҳәм ўәлаят ишиндеги қалалар аралық жөнелислерде (аўыллық жерлерде) автобуслар ҳәм микроавтобусларда тасыў көлеми бойынша бирден-бир салық толеминен азат етилген.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы аймақларын раўажландырыў мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы ПҚ-2731-санлы қарарына муўапық:

-төмендеги мәнзиллерде жайласқан санаат тараўында жаңадан шөлкемлестирилип атырған микрофирмалар ҳәм киши кәрханалар Мойнақ, Шоманай, Қанлыкөл, Тахтакөпир, Шымбай районларында 2027-жылдың 1-январына шекем ҳәм де қалған районларда 2022-жылдың 1-январына шекем бирден-бир салық төлемин төлеўден азат етилди.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасы Мойнақ ра­йонын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеўге қаратылған қосымша илажлар ҳаққында»ғы ПҚ-2803-санлы қарарына муўапық Мойнақ районындағы исбилерменлик субъектлерине қосымша қолайлы шараятлар жаратыў мақсетинде:

«Мойнақ» киши санаат зонасы аймағында санаат тараўында жумыс алып баратуғын жаңадан шөлкемлестирилетуғын исбилерменлик субъектлери барлық түрдеги салықлардан;

Мойнақ районы аймағында дизимнен өткен ҳәм жумыс алып барып атырған жеке тәртиптеги исбилерменлер турақлы белгиленген салықтан;

Мойнақ районы аймағында дизимнен өткен ҳәм жумыс алып барып атырған кәрхана ҳәм шөлкемлер шөлкемлестириўшилериниң дивидендлер тәризинде алған дәраматлары дәрамат салығынан 2017-жылдың 1-апрельинен 2027-жылдың 1-январына шекемги мүддетке азат етилген.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 2-сентябрь күнги «Валюта сиясатын либералластырыў бойынша биринши гезектеги илажлар ҳаққында»ғы ПП-5177-санлы Пәрманы тийкарында:

-коммерциялық банклер 2018-жыл 1-июлына шекем юридикалық шахслар дәрамат (пайда) салығы ҳәм бирден-бир салық төлемин төлеўден азат етилген.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 5-июль күнги «Жас­ларға байланыслы мәмлекетлик сиясаттың нәтийжелилигин арттырыў ҳәм Өзбекстан жаслар аўқамының жумысын қоллап-қуўатлаў ҳаққында»ғы ПП-5106-санлы Пәрманы тийкарында:

- 2018-жылдың 1-январынан баслап киши бизнес кәрханалары тәрепинен төленетуғын бирден-бир салық төлеми ушын есапланған сумманың 8-процентин Өзбекстан жаслар аўқамын раўажландырыў фондына өткериў;

- билимлендириў мәкемесин тамамлағанға үш жыл болмаған, бириши мәрте жумысқа қабыл етилген жасларға дәрамат салығын биринши жыл  ушын 50 процент, екинши ҳәм үшинши жыллар ушын болса 25 процентке кемейтиў;

- Өзбекстан жаслар аўқамы қасында түрли пәнлер, соның ишинде, шет тиллерин үйретиў, компьютер программаларын дүзиў ҳәм исбилерменлик тийкарларын оқытыў мақсетинде шөлкемлестирилетуғын қоспа кәрханаларын 2027-жыл 1-август­қа шекем барлық салықлардан азат етиў, бунда кәрхана ықтыярында қалатуғын сумманың 20 процентин Өзбекстан жаслар аўқамының раўажландырыў фондына өткериў белгиленген.

 1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 3-февраль күнги «Өзбекстан Республикасы туризм потенциалын раўажландырыў ушын қолайлы шараятлар жаратыў бойынша қосымша шөлкемлестириў илажлары ҳаққында»ғы ПП-5326-санлы пәрманының 8-бәнтине муўапық туризм тараўындағы исбилерменлик субъектлерине бир қанша жеңилликлер белгилеп берилген.

Атап айтқанда:

- тийкарғы хызмет түри тематикалық қыябанлар хызметин шөлкемлестириў болған юридикалық шахсларды олар тәрепинен тематикалық қыябанлар пайдаланыўға тапсырылған күннен баслап 3-жыл мүддетке юридикалық шахслардан алынатуғын пайда салығы, жер салығы ҳәм мал-мүлк салығы, сондай-ақ, бирден-бир салық төлемин төлеўден азат етилиўи белгиленген.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF