Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:48:10, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАС  ӨСПИРИМЛЕР  ТУРМЫСЫНАН  ФИЛЬМ

Жақында Қарақалпақ мәмлекетлик Қуўыршақ театрында «Өзбеккино»миллийагентлиги ҳәм  «Қарақалпақфильм» киностудиясы менен биргеликте  сүўретке алынған  «Оқылмаған хат» толық  метражлы  көркем фильминиң премьерасы болып  өтти. Фильмниң сценарийи белгили  жазыўшы М.Нызанов, У.Ҳамдамов, Б.Худайбергеновлар тәрепинен жазылып, постановкашы  режиссёр М.Марданов  тәрепинен сүўретке алынған.

  Фильмдеги  ўақыялар тийкарынан мектеп жасындағы балалар өмиринен алынған болып, олардың  турмысқа  көзқарасы, ой-пикирлери менен биргеликте туң­ғыш муҳаббат сезиминиң  сырлары сәўлеленген. Бас қаҳарманлар Еркин ҳәм Ғайраттың  бир-бири менен шын дос болып, олардың мектеп дәўиринде класының  қызы Жақсыгүлге арнап жазған хатлары  оқылмай қалғаны ушын  шығарманың  аты «Оқылмаған хат» деп қойылған. Олардың қызығыўшылықлары ҳәр қыйлы, Еркин  сүўретшиликке, ал, Ғайрат болса спорттың футбол түрине қызығады. Еркин өзине тоқ шаңарақтың перзенти, Ғайрат болса жал­ғыз ана қолында  тәрбияланған. Олар мектеп оқытыўшылары ҳәм классласлары жәрдеминде өзлериниң қәтешиликлерин өз ўақтында түсинип, келешекке үлкен үмитлер менен алға қарай умтылады.Еркинниң  сызған сүўретлери жақсы баҳаланады. Ғайрат дене тәрбиясы оқытыўшысы Ерматтың усынысы бойынша «Пахтакор» футбол академиясына жоллама алады.

Рольлерди Дамир Нуратдинов, Айдос Муҳамбетуллаев, Мунира Бекимбетова, Қурбанбай Қаландаров, Шәригүл Әметова, Жаңабай Өтепбергенов, Амина Қәлимбетова ҳәм басқалар шеберлик пенен атқарып, жас тамашөгөйлердиң кеўилинен орын алды.

Бул фильм арқалы жасларымыз турмыс­та жақсы менен жаманның парқын аңлап, өмирде ҳеш қашан сүрникпеўине,  меҳир мүриўбет, дослық, садықлық сыяқлы инсаныйлық пазыйлетлерди  үйренеди. Жаңа фильм қарақалпақ кино өнериниң раўажланыўына қосылған үлкен үлес болды, десек қәтелеспеймиз.

 З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF