Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:14:08, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АЗЫҚ-АЎҚАТ ҚӘЎИПСИЗЛИГИН  ТӘМИЙИНЛЕЎ ЖОЛЫНДА

Азық-аўқат қәўипсизлиги миллий экономикалық қәўипсизлик системасында әҳмийетли орын тутады. Ҳәр қандай мәмлекетте азық-аўқатқа болған талап оның пуқараларының талапларының ең тийкарғысы болып есапланады.

Соның ушын да халықты азық-аўқат пенен тәмийинлеў, олардың талапларын толық қанаатландырыў, азық-аўқат өнимлериниң сапасын жақсылаў мәселелери турақлы итибарда туратуғын мәселелер болып, халықты социаллық қорғаў мәселелерин шешиўге, социаллық турақлылықтың беккемлениўине үлкен тәсир көрсетеди.

Соны атап өтиў керек, соңғы жылларда елимизде аўыл хожалығы, азық-аўқат қәўипсизлиги ҳәм суўдан пайдаланыў тараўында қадағалаў системасын түп-тийкарынан жетилистириўге айрықша итибар қаратылмақта. Бул бағдарда бир қатар нызам ҳүжжетлери қабыл етилип, олардың орынланыўы тәмийинленбекте.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 17-апрельдеги «Аўыл ҳәм суў хожалығының мәмлекетлик басқарыў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманына муўапық, республика Бас прокуратурасы жанында Агросанаат комплекси ҳәм азық-аўқат қәўипсизлиги тәмийинлениўи үстинен қадағалаў инспекциясы шөлкемлестирилген еди. Алдын Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети жанында ҳәрекет етип келген бир қатар инспекциялардың сапластырылып, олардың орнына шөлкемлестирилген бул инспекцияның тийкарғы ўазыйпалары аўыл ҳәм суў хожалығы, сондай-ақ, азық-аўқат қәўипсизлиги тараўындағы нызам ҳүжжетлерине ҳәм нормативлик ҳүжжетлер талапларына әмел етилиўи жағдайын; пахта ҳәм дән егинлериниң туқымларын мәмлекет тәрепинен буйыртпа етиў, таярлаў, айрықша қайта ислеў және сақлаў бойынша талапларға әмел етилиўин; аўыл хожалығы ҳәм азық-аўқат өнимлериниң резервлерин мәмлекетлик буйыртпаның режели әмелге асырылыўына муўапық көлемлерде қәлиплестириў бо­йынша талаплардың орынланыўы; ҳуқықбузарлықларды анықлаў, олардың келип шығыў себеплерин ҳәм шараятларын сапластырыў илажларын көриў бағдарында комплексли илажларды әмелге асырыў; нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте ҳәкимшилик ҳуқықбузарлықлар ҳаққындағы жумысларды жүргизиў ҳәм басқа да әҳмийетли ўазыйпаларды орынлаў ҳәм оларды қадағалаўдан ибарат.

Сондай-ақ, Президентимиздиң усы жыл 7-майдағы «Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы агросанаат комплекси ҳәм азық-аўқат қәўипсизлигиниң тәмийинлениўи үстинен қадағалаў инспекциясының жумысын шөлкемлестириў илажлары ҳаққында»ғы қарары бул бағдардағы жумысларды жаңа басқышқа көтереди, деп ойлаймыз.

Усы қарарға муўапық, Өзбекстан Республикасы Бас прокуратурасына Өзбекстан Республикасы Қаржы министрлиги, Мәлимлеме технологияларын ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министрлиги және басқа да мәпдар министрликлер ҳәм ведомстволар менен биргеликте Инспекция және оның аймақлық бөлимлериниң мебель, компьютер техникасы, байланыс қураллары ҳәм басқа да материаллық-техникалық ресурсларға болған зәрүрлигин үйренсин және үскенелениўин, сондай-ақ, инспекция ҳәм оның аймақлық бөлимлерин жүкленген ўазыйпалардың жоқары ҳәм профессионал дәрежеде орынланыўын тәмийинлей алатуғын маман қәнигелер менен тәми­йинлеў ўазыйпалары жүкленген.

Бас прокуратура ҳәм оның орынлардағы бөлимлери қарарда белгиленген талапларды орынлаўға әллеқашан-ақ кирисип кетти. Солар қатарында Кегейли районы прокуратурасы хызметкерлери де қарардың мазмун-әҳмийети менен терең танысып, онда көрсетилген ўазыйпаларды талап дәрежесинде орынлаў ушын бар билими менен күш-жигерин жумсамақта. Себеби, азық-аўқат қәўипсизлигин тәмийинлеў — елимиз экономикасының артыўына, хал­қымыз турмысының пәраўанлығына тийкар жаратады.

 Ш.АБЕРКУЛОВ,

Кегейли районы прокуроры, әдиллик аға кеңесшиси. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF