Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:01:05, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ БИЛИМЛЕНДИРИЎ  СИСТЕМАСЫН ЖЕТИЛИСТИРИЎ ­  КЕЛЕШЕГИМИЗ ТИЙКАРЫ»

Усы атамада жақында Әжинияз атындағы  Нөкис мәмлекетлик  педагогикалық институтында илимий-әмелий конференция болып өтти. Президентимиз тәрепинен  2017-жыл 9-сентябрьде қабыл етилген «Мектепке шекемги билимлендириў системасын түп-тийкарынан жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы қарары тийкарында өткерилген бул республикалық илимий-әмелий конференцияға республикамыздағы мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери тәрбияшылары, Мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлим  факультетиниң оқытыўшылары ҳәм студентлери  қат­насты.

Конференцияда  профессор Қ.Қошанов «Мектепке шекемги жастағы балалардың тәлим-тәр­биясы — халқымыз келешеги»,  Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекемги билимлендириў министрлиги қәнигеси  З.Ережепова «Қарақалпақстан Республикасында мектепке шекемги билимлендириў системасын  жетилистириў мәселелери», «Қумбыз аўыл» МПЖ баслығы А.Худайназарова «Мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери ҳәм  мәҳәллениң бирге ислесиўи» темаларында баянатлар жасады. Баянатшылардың атап өткениндей,  тәлим-тәрбия процесинде мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериниң кишкене балалардың ақылый жақтан раўажланыўы ушын әҳмийети үлкен. Бала үш жасқа толғанда дөгерек әтирапындағы болып атырған ҳәдийселерге қызығады. Бул дәўирде баланың дыққаты бир жерге жәмленип, ойлаўы, көзқарасы өзгере баслайды. Ҳақыйқатында да,  баланың ҳәр тәреплеме раўажланыўы ушын биринши гезекте мектепке шекемги билимлендириў жумысларын еле де жетилистирип, олар  тәжирийбели педагог кадрлар менен тәмийинлениўи  кереклиги, бул мәкемелер ушын қәнигелер таярлап бериўде Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының тутқан орны айрықша екенлиги атап өтилди.

Конференция қатнасыўшылары илимий мийнетлер көргизбеси менен танысты ҳәм секция­ларға бөлинип жумысын даўам етти.                    

 З.ЖАҚСЫМУРАТОВА.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF