Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:19:27, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИЛИМИЙ-ИЗЛЕНИЎШИЛЕРДИ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЎҒА БАҒЫШЛАНДЫ

Жақында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң «Бухгалтерия есабы ҳәм аудит» ҳәм Ташкент мәмлекетлик Аграр университети «Бухгалтерия есабы ҳәм аудит» кафедралары менен биргеликте «Инновациялық искерликти раўажландырыў ҳәм илимий-әмелий педагогикалық кадрларды таярлаўдың актуаль мәселелери» атамасында илимий-әмелий семинар болып өтти. Оған Ташкент мәмлекетлик Аграр университети илимпазлары, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети алымлары, доктарантлар, еркин илимий-излениўшилер, магистрантлар, зийрек студентлер, сондай-ақ, профессор-оқытыўшылар қатнасты.

Семинарда сөзге шыққан Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети илимий ислер бойынша проректоры, техника илимлериниң докторы, профессор М.Тагаев өткерилип атырған бундай илимий семинарлардың әҳмийетине кең түрде тоқтап өтти. Буннан соң экономика илимлериниң кандидатлары, доцентлер Т.Жиемуратов, С.Байжановлар бүгинги күндеги актуаль мәселелердиң бири болған инновациялық искерликти раўажландырыў бойынша пикир ҳәм усынысларын билдирди.

Президентимиздиң 2017-жыл 20-апрельде «Жоқары билимлендириў системасын буннан былай да раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди. Қарарға тийкарланып жоқары билимлендириў системасын 2017-2021-жылларға мөлшерленген комплексли раўажландырыў бағдарламасы тастыйықланды. Соның менен бирге, Президентимиздиң және де 2017-жыл 27-июльдеги «Жоқары мағлыўматлы қәнигелерди таярлаўдың сапасын арттырыўда экономика салалары менен тармақларының қатнасын буннан былай да кеңейтиў илажлары ҳаққында»ғы қарары бо­йынша өндирис, илим ҳәм билимлендириў арасында интеграцияны тереңлестириўге бағдарланған реформалар белгиленген еди.

Кешеде усы қарарлардың орынланыўы ҳәм оның әҳмийети бойынша кең түрде пикирлер билдирилди. Сондай-ақ, семинарда Ташкент мәмлекетлик Аграр университети «Бухгалтерия есабы ҳәм аудит» кафедрасы баслығы, экономика илимлериниң докторы, профессор Р.Дусмуратовтың «Жоқары тәлимнен ке­йинги билимлендириўдиң шөлкемлестириў-методикалық тәмийнатын раўажландырыў», экономика илимлериниң кандидаты, ҚМУ доценти Қ.Исмайловтың «Зийрек студентлерди илимий жумысларға тартыў арқалы жетик кадрларды таярлаў мәселелери» атамаларында баянатлары тыңланды.

Илимий семинар жуўмағында өндирис пенен илимниң интегралласыўына, илимий кадрларды таярлаў бойынша мәселелер додаланып, оларды жетилистириў бойынша пикир ҳәм усыныслар берилди.

 С.УТЕГЕНОВА,

Бердақ атындағы ҚМУ «Бухгалтерия есабы ҳәм аудит» кафедрасы ассистенти.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF