Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:38:04, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАТ ИЛЛЕТЛЕРДЕН АЎЛАҚ БОЛАЙЫҚ

Өзбекстан қорғаныўға көмеклесиўши «Ватанпарвар» шөлкеми системасында 2018-жыл даўамында жасларға тийисли мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыў бойынша илажлар бағдарламасына ҳәм Өзбекстан Жаслар аўқамы Нөкис қалалық Кеңеси, Нөкис автомобиль мектеби, қалалық Оқыў-спорт техника клубларының қоспа шешимине муўапық жақында «Ватанпарвар» шөлкеми Нөкис автомобиль мектебинде «Терроризм ҳәм диний экс­тремизм — дәўир машқаласы» атамасында илаж шөлкемлестирилди.

Оған усы оқыў орнының әскерий-техник қәнигелигинде тәлим алып атырған оқыўшы-курсантлар ҳәм шөлкем хызметкерлери қатнасты.

Илажда Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруний атындағы Нөкис орта арнаўлы ислам билим журтынан, Хожели районы Қорғаныў бөлиминен келген қәнигелер қатнасыўшыларға бүгин дүньяның түрли мүйешлеринде, әсиресе, жақын шығыста муқаддес ислам дини атынан әмелге асырылып атырған терроршылық ҳәрекетлери, ислам түсиниги ҳәм идеяларын бузып түсиндириў ар­қалы сада адамларды алжас­тырыў жағдайлары динимиздиң кеңпейиллик, әпиўа­йылық ҳәм инсаныйлыққа бағдарланған сап таза тәлийматын халқымыз, әсиресе, жасларымызға дурыс түсиндириў зәрүрлиги жөнинде түсиниклер берип өтти.

— Бүгинги күнде дүньяның түрли регион ҳәм аймақларында ҳәўиж алып атырған қарама-қарсылықлар, қанлы урыслар, мусылман дүньясындағы түрли секта ҳәм ағымлардың арасында күшейип баратырған экстремизм ҳәм терроризм сыяқлы жаман ағымлардың ис-ҳәрекетлери нәтийжесинде бийгүна адамлардың қурбан болып атыр­ғаны бәршемизди тәшўиш ҳәм қәўетерге салмай қоймайды. Мине, бүгинги өткерилип атырған илажда биз оқыўшы-курсант­лар усындай жат иллетлерге қарсы гүресиўимиз керек екенлигин және бир мәрте айрықша сезиндик,-дейди шымбайлы оқыўшы-курсант Н.Наўрызбаев.

Илаж соңында белсене қатнасқан оқыўшы-кур­сант­ларға шөлкемлестириўшилер тәрепинен ҳүрмет жарлық ҳәм баҳалы саўғалар тапсырылды.

Р.АРЗИЕВ.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: илаждан көринислер.

Автордың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF