Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:36:24, 23.02.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«БИЙБАЗАР»ДАҒЫ  ИЙГИЛИКЛИ  ИСЛЕР

Халықтың абадан турмыста жасаўы ушын жетерли шараят жаратыў мәмлекетлик сиясаттың баслы бағдары. Аўыл менен қала халқының жасаў шараятын теңлестириўге бағдарланып алып барылып атырған жумыслар олардың турмысында жаңаша өзгерислерди, жаңаша көзқарасларды пайда етпекте. Әсиресе, Мәмлекетимиз басшысының 2018-жыл 29-марттағы «Абат аўыл» бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы бул бағдардағы жумысларды және де жеделлестириўге қаратылған айрықша бағдар болды.

Пәрманға муўапық бы­йылғы жылы ҳәр бир районда еки аўыллық орында, ал, кейинги жыллары ҳәр бир районда үш аўылда абаданластырыў жумыслары алып барылады. Солай етип алыс аўылларымыз да абаданласып, көркем мәканларға айланады.

Бул бағдарламаның әмелге асырылыўын муўапықластырыў бойынша дүзилген республикалық комиссия тәрепинен 368 аўылдың абаданластырылыўы дизимге алынған еди. Солардың бири Беруний районындағы «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны. Президентимиз Ш.МИРЗИЁЕВ ҳәр сапары ўәлаятларда ҳәм республикамызда болғанда мектепке шекемги билимлендириў мәкемелерин нәзерден шетте қалдырған емес. Себеби мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериндеги алып барыл­ған жумыслар жас әўлад тәлим-тәрбиясының тийкарғы тырнағы есапланады.

Районда 3-7 жастағы 15 мыңнан зыят жас өспиримлер бар. Солардан 4135 бала (26%) районда бар болған 34 мектепке шекемги билимлендириў мәкемелеринде тәрбияланбақта.  Әлбетте, олардың сапалы тәрбия алыўында имканиятлардың жетерли  болыўы да әҳмийетли. Соның ушын быйылғы жылы райондағы бес мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси (7, 10, 20, 22-47) инвестиция бағдарламасына киргизилип жумыслар баслап жиберилди.

Районның «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйынында жайласқан 100 орынға мөлшерленген 57-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесинде тәрбияланып атырған тәр­бия­ланыўшылар 26-санлы улыўма билим бериў мектебиниң бос турған ханаларына көширилип қәўендер мәкеме, шөлкемлер ҳәм жергиликли бюджет есабынан оңлаў жумыслары алып барылды. Жойбар смета ҳүжжетлери «Пайтахт мега проект» жойбарлаў кәрханасы тәрепинен ислеп шығылып, авария жағдайындағы 2 блоктың екинши қабаты толық бузылып оңлаў жумыслары алып барылды. Төбесин шиферлаў, айна, қапыларын алмастырыў, ысытыў системасы, ишки, сыртқы сыбаў жумыслары исленди. 50 орын­ға мөлшерленген 52-санлы балалар бақшасына оңлаў жумыслары алып барылып, усы жылы апрель айында пайдаланыўға тапсырылды.

Райондағы «Беруний» аўыл пуқаралар жыйынындағы 47-санлы мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң жағдайы есапқа алынып, бос турған мектеп имаратына көширилди. Ал, «Жайҳун» мәкан пуқаралар жыйынында жайласқан 140 орынға мөлшерленген 41-санлы балалар бақшасына қәўендерлер жәрдеминде оңлаў жумыслары алып барылмақта.

— Қарақалпақстан Республикасы мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериниң шараятларын жақсылаў бойынша Беруний районында көз қуўандырарлық жумысларды әмелге асырып атырмыз. Балалар бақшаларын зәрүр буйымлар менен тәмийинлеўге де дыққат қараттық. Бул жумыслардың сапалы алып барылыўында қәўендер мәкеме, шөлкемлердиң, әсиресе, Қарақалпақстан Республикасы Прокуратурасы жәмәәтине айрықша миннетдармыз,- дейди Мектепке шекемги билимлендириў министри Ж.Уснатдинова.

Мәмлекетимиз басшысы усы жыл 26-апрель күни «Абат аўыл» бағдарламасын әмелге асырыўға байланыслы өткерилген мәжилисте аўылларды абаданластырыўда қурылыс жумысларын қаржыландырыў өз ўақтында әмелге асырылмай атырғанын, тек 6 аўыл бойынша бас реже ислеп шығылғанын сын көзқараста атап өткен еди. Бул белгилеп берилген сын көзқарастағы ўазыйпалар ҳәзирги ўақытта Беруний районында жеделлик пенен алып барылмақта.

Базар халықтың көп жыйналатуғын ҳәм жасаў дәрежесин, дастурханымыздың берекетин, молшылығын тәмийинлейтуғын қутлы орын. Ал «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйынындағы абаданластырыў жумыслары болса күнде базар сыпатында алып барылмақта.

 Б.КАРАМАТДИНОВА.  

СҮЎРЕТТЕ: Беруний районындағы 57-мектепке шекемги билимлендириў мәкемесиниң ишки көриниси. 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF