Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:51:09, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УРЫС ҚАТНАСЫЎШЫЛАРЫНА  БАЙРАМ САЎҒАЛАРЫ

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 1999-жыл 2-март­тағы Пәрманына муўапық, 9-май сәнеси елимизде «Еслеў ҳәм Қәдирлеў күни» деп белгиленип, бул күн мәмлекетимиз тарийхында еслеў сезимин қайта жанландырыў басламасының әмелдеги көриниси болды. Бул әҳмийетли сәне бүгинги күнде жас әўлад санасында өткенлерди еске алыў, тирилерди қәдирлеў, оларға ҳүрмет-иззетте болыўдай инсаныйлық пазыйлетлерди беккемлеўде айрықша орын тутпақта.

Быйылғы жылда да Президентимиздиң Пәрманына муўапық, сәне алдынан республикамыздың барлық орынларында кең көлемли илажлар шөлкемлестирилмекте. Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларының ҳал-жағдайларынан хабар алынып, оларға байрам саўғалары берилмекте.

Жақында Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы мәмлекетлик хызметлер агентлигиниң Қарақалпақстан Республикасы басқармасы ҳәм Нөкис қалалық мәмлекетлик хызметлер орайы хызметкерлери Нөкис қаласындағы Екинши жер жүзилик урысы қатнасыўшылары, «Қызылқум» МПЖ, Т.Ахунова көшеси 26-жайда жасаўшы Атабай Ермағанбетов ҳәм «Шығыс» МПЖ, Дәрўаз көшеси 16-жайда жасаўшы Назарбай Тәжибаевлардың ҳал-жағда­йынан хабар алып, оларға өзлери таярлаған байрам саўғаларын, кийим-кеншек ҳәм азық-аўқат өнимлерин инам етти.

 

А.ИХЛАСОВ,

Нөкис қаласы мәмлекетлик хызметлер орайы директоры.

***

Бүгинги күнде парахат турмысты көриў несип еткен, арамызда жасап атырған Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшылары ҳәр тәреплеме хошаметленип, ҳүкиметимиз тәрепинен оларға ҳәр қыйлы жәрдемлер көрсетилип келинбекте.

Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен усы жыл 16-апрельде қабыл етилген «Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларын хошаметлеў ҳаққында»ғы Пәрманының орынланыўын тәмийинлеў ҳәм Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларының ҳал-жағдайларынан хабар алыў мақсетинде Өзбекстан қорғаныўға көмеклесиўши «Ватанпарвар» шөлкеми Кегейли районлық оқыў-спорт техника клубы жәмәәти Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшылары болған районымыздың «Жалпақ жап» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында жасаўшы Бердимурат Ниетуллаевтың ҳәм «Жүзимбағ» аўыл пуқаралар жыйыны аймағының турғыны Қудайберген Рамбергеновлардың ҳал-жағдайларынан хабар алынып, оларға шөлкемимиз тәрепинен 200 мың сум муғдарындағы азық-аўқат өнимлеринен ибарат саўғалар тапсырылды.

Екинши жер жүзилик урысында бахытлы турмысымыз ушын жанын пида еткен ҳәм арамызда жылдан-жылға сийрексип баратырған усындай елимиздиң азаматларын, олардың басып өткен өмир жолын жасларға өрнек тутып тәрбия қуралы сыпатында ардақлаў — әдиўли ўазыйпамыз есапланады.

Б.ТУРЕЕВ,

Оқыў-спорт техника клубы баслығының оқыў ислери бойынша орынбасары.

СҮЎРЕТЛЕРДЕ: урыс қатнасыўшыларының ҳал-жағдайынан хабар алыў пайытынан көринислер.

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF