Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:32:02, 23.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ХАЛЫҚТЫҢ ИСЕНИМИ  АЙРЫҚША  ЖУЎАПКЕРШИЛИК  ЖҮКЛЕЙДИ

Нөкис қаласы ҳәкимлигинде Қарақалпақстан Республикасы Жынаят ислери бойынша Жоқарғы судының судьясы лаўазымына талабан Гүлнара Базарбаеваны кең жәмийетшиликке таныстырыўға бағышланған мәжилис болып өтти.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов басқарып барған илажға қала ҳәм район ҳәкимликлери, Халық қабыллаўханалары, билимлендириў мәкемелериниң, жәмийетлик шөлкемлердиң ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Күн тәртибиндеги мәселе бойынша Өзбекстан Республикасы Судьялар Жоқарғы кеңесиниң ағзасы Рахат Исмайлов шығып сөйлеп, елимизде ҳуқықый демократиялық мәмлекет, пуқаралық жәмийет қурыўда нызам үстинлигин тәмийинлеў бағдарында әмелге асырылып атыр­ған кең көлемли илажларға тоқтап өтти ҳәм жыйналғанларды талабанның өмири және  мийнет жолы менен таныстырды.

Атап өтилгениндей, 2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер страте­гия­сында пуқаралардың әдил судлаўға ерисиў дәрежесин арт­тырыў, суд ҳәкимиятының ҳақыйқый еркинлигин тәми­йинлеў, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин қорғаўдың кепилликлерин күшейтиў суд-ҳуқық саласындағы реформалардың тийкарғы бағдарлары етип белгиленди. Усы жыл 13-июнь күни Ташкент қаласында болып өткен суд уйымлары системасында әдил судлаўды тәмийинлеў бағдарындағы жумыслардың жағдайы, машқалалар ҳәм келешектеги ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилисинде ҳүрметли Президентимиздиң атап өткениндей, буннан кейин судьялардың жумысына, биринши гезекте, халықтың өзи баҳа береди. Соның менен бирге, судьялардың жоқарғы кеңесине судьялық лаўазымларына маман қәнигелер арасынан ашық-айдын ҳәм анық таңлаў тийкарында судьялар корпусын қәлиплестириў, талабанлардың ҳәм судьялардың кәсипке таярлығын шөлкемлестириў, халық пенен пикирлесиўди жолға қойыў ўазыйпалары жүкленген.

Илажда Нөкис қалалық «Нураный» қорының баслығы Караматдин Қалендеров, Нөкис медицина колледжи директорының орынбасары Зыя­да Бекманова, Өзбекстан жаслар аўқамы Нөкис қалалық кеңесиниң баслығы Азиз Пиржанов, пайтахтымыздағы 44-санлы улыўма билим бериў  мектебиниң муғаллими Мамура Атажанова талабанды қоллап-қуўатлайтуғынын билдирди.

— Жоқарыда атап өтилген видеоселектр мәжилисинде ҳүрметли Президентимиздиң судьялар ҳәр бир инсан тәғдирин шешкенде санасында әдиллик, тилинде ҳақыйқат, қәлбинде пәклик болыўы ти­йис, деген пикирин ҳәр бир судья жүрегинде сақлаўы керек,- дейди судьялық лаўазымына талабан Гүлнара Базарбаева. —Солай екен, егерде мени усы мәртебели ҳәм жуўапкерли лаўазымға ылайық деп тапса, бар билим және тәжирийбемди судлардың шын мәнисиндеги «Әдиллик қор­ғаны»на айланыўына, пуқаралардың ҳуқықлары менен еркинликлерин исенимли қорғаўға, тараўға жетик қәнигелер таярлаўға жумсайман деп, исендиремен. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 21-февральдағы «Өзбекстан Республикасы суд системасы структурасын түп-тийкарынан жетилистириў ҳәм жумыс нәтийжелилигин арттырыў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы суд ҳәкимиятының шын мәнисиндеги бийғәрезлигин тәмийинлеў,  судлар искерлигиниң нәтийжелилигин ҳәм абыра­йын арттырыў,  судлардың дүзилиси және судьялық лаўазымына талабанларды таңлаў ҳәм тайынлаў системасын буннан былай да жетилистириўге хызмет етпекте.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF