Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 04:34:22, 23.03.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖУМЫСЛАРЫМЫЗ ӘМЕЛИЙ  НӘТИЙЖЕЛЕРГЕ БАҒДАРЛАНҒАН

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен ислеп шығыл­ған, елимиздиң 2017-2021-жылларда раўажланыўына тий­карлан­ған бағдарлама болыўы белгиленген Ҳәрекетлер стратегиясының турмысымызға енгизилиўи мәмлекетимиз ҳәм жәми­йетимиздиң раўажланыўын жаңа бас­қышқа көтерди.

Ҳәрекетлер стратегиясында белгиленген ҳәр бир тараў бо­йынша кең көлемли өзгерислер әмелге асырылмақта. Халықты социаллық қорғаў ҳәм денсаўлығын беккемлеў, оларды арзан ҳәм сапалы дәри-дәрмақлар менен тәмийинлеў, пуқаралардың бәнтлигин ҳәм реал дәраматларын арттырыў, арзан турақ жайлар қурылысын кеңейтиў, сондай-ақ, имканияты шекленген инсанларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға үлкен дыққат-итибар қаратылды. Бул өз гезегинде бүгинги күнде елимизде жүз берип атырған өзгерис ҳәм жаңаланыўлар, әмелге асырылып атырған реформалар процесинде сиясий партиялар ўәкиллери ҳәм барлық дәрежедеги депутатлардан еле де үлкен жуўапкершилик ҳәм пидайылық пенен қатнасыўды талап етеди.

2017-жылдың 12-июль сәнесинде болып өткен видеоселектор мәжилисинде Президентимиз тәрепинен депутатлар ҳәм сиясий партиялар искерлигиндеги кемшиликлер сын көзқарастан талланыўы өз жумысымызды бүгинги дәўир талабы дәрежесинде шөлкемлестире алмай атыр­ғанлығымызды көрсетип берди.

Тиккелей Президентимиз тәрепинен өз ўазыйпаларымызды және бир мәрте еслетип, әмелге асырыўымыз тийис бол­ған жумысларымыз бойынша анық усыныс ҳәм ўазыйпалар белгилеп берилиўи елимиз тәрепинен сиясий партияларға ҳәм депутатларға қаратылып атыр­ған үлкен дыққат-итибардан дәрек береди.

2017-жыл 22-декабрь күни Президентимиз Ш.Мирзиёев тәрепинен мәмлекетимиз тарийхында биринши мәрте Парламент ағзаларына Мүрәжат усын­ған еди. Бунда сиясий партиялардың ролин күшейтиў мәселесине кең түрде тоқталып, елимиздиң келешекте ҳәр тәреплеме раўажланыўына тийкар болатуғын ўазыйпалар белгилеп берилиўи менен бирге бир қатар нызамшылық басламалар да алға қойылды.

Бүгинги дәўир ҳәр бир депутаттан сайлаў округындағы жағдайларды терең үйрениўди, сайлаўшылар менен турақлы рәўиште ушырасып, жүзеге келген машқалаларды шешиўи менен бир қатарда мәмлекетимизде қабыл етилип атырған қарар ҳәм пәрманлар, нызам ҳәм нызамасты ҳүжжетлерди халыққа түсиндириў, сондай-ақ, ғалаба хабар қураллары арқалы үгит-нәсиятлаўды, ең тийкарғысы, халық пенен тығыз байланыста болыўды талап етеди.

Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы ҳәм мәкан пуқаралар жыйынлары ўәкиллери менен биргеликте «Үйме-үй» ҳәм «Депутат пенен жүзбе-жүз» жойбарлары шеңберинде аймақтағы үйлерди аралап, социаллық жәрдемге мүтәж инсанлардың ҳал-жағдайынан хабар алынды, сондай-ақ, жәмлеспеген жаслар ҳәм ҳаял-қызлар менен сәўбетлесиўлер өткерилип, оларды қыйнап атырған машқалалар үйренип шығылып, ҳуқықый мәсләҳәтлер берилди, айырымлары сол ўақыттың өзинде шешилген болса, ал, айырым машқалалар бойынша тийисли орынларға депутатлық сораўлар менен мүрәжат етилди.

Сондай-ақ, депутат сыпатында ҳәм қәнигелигимнен келип шыққан ҳалда жаслар арасында саламат турмыс тәризин үгит-нәсиятлаў, ҳаял-қызлар арасында ерте турмыс қурыўдың алдын алыў, ҳаял-қызлар ҳәм бала­ларға медициналық жәрдем көрсетиў, шаңарақта медициналық мәдениятты еле де арттырыў бағдарындағы илажларда белсенди қатнасыўға ҳәрекет етиўге умтыламыз.

Президентимиз тәрепинен сиясий партиялар ҳәм депутатлар искерлигине билдирилген сын пикирлерден жуўмақ шығарып, өз жумысларымызды еле де жетилистириўимиз, депутат сыпатында халықтың арасына тереңирек кирип барыўымыз, олардың машқалаларын шешиўимиз тийис. Алдағы ўазыйпаларды сапалы орынлап, әмелий нәтийжелерге ерисе алсақ ғана биз халқымыздың жүрегинен орын алыўымыз сөзсиз.

Алима МАТКАРИМОВА,

Республикалық көп тармақлы балалар медицина орайы бас шыпакери, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF