Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:16:56, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲҮРМЕТЛИ АТАҚЛАРҒА ТӨЛЕМЛЕР

Қарақалпақстан Республикасының ҳүрметли атақлары ийелерине төлемлерди тайынлаў ҳәм әмелге асырыў тәртиби жаңа редакцияда қайта тастыйықланды.

Бул жаңалық көпшиликти қызықтырары тәбийғый. Сонлықтан биз Қарақалпақстан Республикасы ҳүрметли атақлары ийелерине төлемлердеги өзгерислер туўралы газета оқыўшыларын таныстырыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги жанындағы бюджеттен тысқары Пенсия қоры Қарақалпақстан Республикасы бас­қармасы баслығының орынбасары Оңалбай Жақсымбаевты сәўбетке тарттық.

 

 

Оңалбай Жақсымба­евич,Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң бул бағдардағы қарарындағы тийкарғы өзгерислер нелерден ибарат ҳәм қашаннан баслап күшке киреди?

—Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2007-жыл 17-декабрьдеги «Ҳүрметли атақлар ушын төлемлер муғдарын асырыў ҳаққындағы»ғы пәрманы, Өзбекистан Республикасы Минис­трлер Кабинетиниң 2008-жыл 3-январьдағы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң 1996-жыл 28-июньдеги ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2007-жыл 31-декабрьдеги қарарларының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2014-жыл 28-июньдеги арнаўлы қарары менен Қарақалпақстан Республикасы ҳүрметли атақлары ийелерине төлемлерди тәмийинлеў ҳәм әмелге асырыў тәртиби жаңа редакцияда қайта тастыйықланды. Жаңа өзгерислер  баспасөз­де жәрияланған күннен баслап күшке киреди. Ал, ҳүрметли атақлар ийелерине төлемлердиң муғдары ҳаққында тоқтап өтетуғын болсақ:

—«Халық» ҳәм «Хызмет көрсеткен илим ғайраткери» ҳүрметли атағы ийелерине ең кем айлық ис ҳақының 1,8 барабары муғдарында;

— «Хызмет көрсеткен артист» ҳүрметли атағына ийе болғанларға ең кем айлық ис ҳақының 1,4 барабары муғдарында

—«Хызмет көрсеткен» ҳүрметли атағы ийелерине ең кем айлық ис ҳақының 1,2 барабары муғдарында әмелге асырылады.

Илгери әмелде болған нызам ҳүжжетлери тийкарында берилген ҳүрметли атақларға төлемлер де усы тәртипте алып барылады.

Ҳүжжетте Өзбекистан Республикасы пуқаралары Қарақалпақстан Республикасының ҳүрметли атақлары ушын төлемлерди алыў ҳуқықына ийе делинген.

—Ҳүрметли атақлар ушын ҳәр айдағы төлемлер қайсы дереклерден ҳәм қалай төленеди:

— Бундай төлемлер бюджет мәкемелеринде ислеп атырған шахсларға — тийисли бюджетлер есабынан;

—хожалық есабындағы хожалық жүритиўши субъектлерде мийнет ислеп атырған шахсларға — хожалық жүритиўши суб­ъект­лердиң өз қаржылары есабынан;

— Қарақалпақстан Республикасы аймағында турақлы жасайтуғын, ислемейтуғын пенсионерлерге — Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги жанындағы бюджеттен тысқары Пенсия қоры қаржылары есабынан жасаў орнындағы пенсия қоры бөлимлери арқалы төленеди.

Жумыс ислеп атыр­ған шахсларға ҳүрметли атағы ушын төлем тийкар­ғы жумыс орнында толығы менен төленеди. Ҳүрметли атаққа ийе болған хызметкер басқа жумысқа өткенде төлемлер босаған айындағы ислеген күнлердиң санына қара­мас­тан алдынғы жумыс орнында толық төленетуғынлығы көрсетилген. Ал, ҳүрметли атақлары ушын жаңа жумыс орнында төлемлер төлем әмелге асырылған ақырғы ай ҳаққында алдынғы жумыс орнынан мағлыўматнама усынылғаннан соң төленеди.

Өзбекистан Республикасы бюджетинен ҳәм басқа ўәлаятлардың жергиликли бюджетинен қаржыландырылған бюджет мәкемелеринде ислеўши хызметкерлерге ҳәм Өзбекистан Республикасы аймағында турақлы жасаўшы, лекин, Қарақалпақстан Республикасынан тыс­қарыда жасаўшы пенсионерлерге төлемлер Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң резерв қаржылары есабынан әмелге асырылады.

— Бир неше ҳүрметли атақларға ийе болған пуқараларға төлем ҳүрметли атақларының ҳәр бири ушын төлене меЎ

— Жоқ. Бирнеше ҳүрметли атақларға ийе шахсларға төлем төлемниң ең көп муғдары нәзерде тутылған тек бир ҳүрметли атағы ушын төленеди.

— Әҳмийетли сәўбетиңиз ушын рахмет.

Гүрриңлескен:

Пердегүл

ХОЖАМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF