Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:16:17, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ҮЙРЕНГЕН ӘДЕТ ҚАЛА МА...»

Бүгинги күнде мәмлекетимизде киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыўға айрықша итибар қаратылып, бул тараў ўәкиллери елимиздиң социал-экономикалық раўажланыўына, халқымыз турмысының абаданласыўына өзлериниң салмақлы үлеслерин қосып келмекте. Нызам жолы менен ҳәрекет етип атырған көпшилик жеке кәрханалар менен жуўапкершилиги шекленген жәмийетлер, басқа да исбилерменлик субъектлери пуқаралардың турмыс зәрүрлиги ушын керекли болған ҳәр қыйлы өнимлерди ислеп шығарып, халықтың алғыс ҳәм миннетдаршылықларына миясар болмақта.

 

 

Лекин, бес бармақтың бирдей болмағанындай, олардың арасында әмелдеги нызам ҳүжжетлерине бойсынбай, тийисли мәмлекетлик төлемлерин ўақтында төлеўден, банклерге нақ пул түсириўден бой тасалап, ҳүжжетлерди қәлбекилестирип жүргенлери де табылып қалады.

Төрткүлли Рустам Хожаниязов та усындай жеңилдиң асты, аўырдың үсти менен жүриўди мақул көретуғынлардан болып шықты. «Үйренген әдет қала ма, көтере бер мушыңды» дегениндей, ҳәр қыйлы нызамсыз ҳәрекетлери ушын бурын бир неше мәрте судланып, бул жазалардан тийисли жуўмақ шығармаған ол және бир жынаятлы иске қол урды. Төрткүл районында мәмлекетлик дизимнен өткен «Elegant forsaj savdo» ҳәм «Ulgurji Savdo Nil Darya» ЖШЖ баслығы лаўазымында ислеп келген Р.Хожаниязов бир топар шахслар менен алдын ала жынайы тил бириктирип, қәлбеки исбилерменлик, жүдә көп муғдардағы баҳада саўда қағыйдаларын бузыў, лицензия алыныўы шәрт болған хызмет пенен арнаўлы рухсатнама алмастан шуғылланыў, рәсмий ҳүжжетлерге тәкирар қәлбеки мағлыўматлар киргизиў, жәмийет есабындағы бирлемши ҳүжжетлерди, штамп­алар, мөрлер, бланкаларын жоқ етип жибериў ҳәм усындай жынайый ҳәрекетлер арқалы топланған дәраматларды легалластырыў сыяқлы жынаятларды қасттан ислеп, мәмлекет ҳәм жәмийет мүлкине көп муғдарда зыян жеткизген.

Гүзе күнде емес, күнинде сынады. Сол айтқандай, Р.Хожаниязовтың бундай нызамсыз ҳәрекетлери ҳуқық қорғаў уйымлары хызметкерлериниң қырағылығы нәтийжесинде және бир мәрте паш болып, ол нызам тийкарында жазаға тартылды. Хош, Р.Хожания­зов бул сапары тийисли жуўмақ шығарар ма екен ямаса...

М.АЛИЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF