Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 01:22:26, 20.09.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲАРАМ ПУЛ ҚАРА ГҮРСИГЕ ОТЫРFЫЗДЫ

Нәпсиқаўлық түбинде басқа бәле болатуғынлығын биреўлер билсе, биреўлер билмейди. Нәпсиқаўлық пенен «жутқан» ҳарам нәрсеси өңешине барып тирелип, «түйилген» гезде ғана пушайманлық гирдабына гирипдар болады.

 

 

Қоңырат районындағы №1 «Қоңырат» мәкан пуқаралар жыйыны баслығы лаўазымында ислеп атырған Е.Искендеров та дәмегөйликке берилип, 2012-жылдың 14-июнинде туўылған қызы Б.Қоңыратбаеваға еки жасқа шекемги күтим напақасын тайынлап бериўди сорап мүрәжат еткен Г.Якубовадан усы напақаны тайынлап бериў есесине 200.000 сум пара талап еткен. Бирақ,     Г.Якубова бундай суммадағы пулды таўып бериўге шамасы келмейтуғынлығын, тек жартысын бериўге ғана жағдайы келетуғынлығын айтады. Солай етип, 2014-жылдың 22-январы күни Е.Искендеровқа 100 мың сумды әкелип береди.

Напақа ҳүжжетлери январь айының 15-сәнесинде жабылып кеткен болса да, бул ақшаны алдаўшылық жолы менен қолына киритеди... Ақыр-ақыбетинде бул ҳарам пул басына қара болып, судтың қара гүрсисине отырғызды.

О.ЖУМАЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF